تبیان، دستیار زندگی
یم ! عبدالله مقدمی *** عید شد نونوار گردیدیم خوش تر ز سال پار گردیدیم * بعد عمری خزان و بی برگی اندکی هم بهار گردیدیم * الکی هم اگر که شد ، باشد با خوشی ها تیار گردیدیم * با یه شلوار جین پوسیده شکل آن پولدا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نو نوار گردیدیم !


عبدالله مقدمی

***

عید شد نونوار گردیدیم

خوش تر ز سال پار گردیدیم

*

بعد عمری خزان و بی برگی

اندکی هم بهار گردیدیم

*

الکی هم اگر که شد ، باشد

با خوشی ها تیار گردیدیم

*

با یه شلوار جین پوسیده

شکل آن پولدار گردیدیم

*

عید بود و چو پسته خندیدیم

چو به عکسش خمار گردیدیم

*

شاد و خرم چو پول منزلها

دوبرابر ، سه بار گردیدیم

*

پشت چوبی پریده و ما نیز

شکر لله ، سوار گردیدم

*

شام اگر نیست ، بی خیالانیم

در کف این نهار گردیدیم

*

حال و حول و بخور بخور داریم

بدجوری بی قرار گردیدیم

*

نان گران شد ؟ نمی خوریمش ما

بد رقم بردبار گردیدیم

*

از عمل در هراس و در ترسیم

عاشقان شعار گردیدیم

*

چون که تایید می کنیم او را

مردم هوشیار گردیدیم

*

تویمان پر ز نور معرفتش

در برون گر نزار گردیدیم

*

در غزل خوانی و صفا کردن

بلبل شاخسار گردیدیم

*

هیچ چیزی ولی گران نشده

ما کمی در فشار گردیدیم