تبیان، دستیار زندگی

وصیت نامه شهید رضا امرایی

حسین جان! اگر کوفیان تورا دعوت کردند، ولی به عهد خودوفا نکردند و تورا تنها گذاشتند، ما فرزند عزیزت امام خمینی را که در فرودگاه ندا دادیم قلب ما فرودگاه تو است، را تنها نخواهیم گذاشت.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
فرهنگ پادیاری، فرهنگ جبهه، وصیت نامه شهدا
شهید رضا امرایی

نام پدر :شاه حسین

تاریخ تولدو محل تولد: :1344/07/20 ، روستای چغابل شهرستان کوهدشت

تاریخ و محل شهادت:  1366/12/16 ، سلیمانیه عراق

وصیت  نامه شهید رضا امرایی:

حسین جان! اگر کوفیان تورا دعوت کردند، ولی به عهد خودوفا نکردند و تورا تنها گذاشتند، ما فرزند عزیزت امام خمینی  را که در فرودگاه ندا دادیم قلب ما فرودگاه تو است، را تنها نخواهیم گذاشت.2

پی نوشت:

1.شهید حفیظ الدین لطیفی

2.روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان/اسنادماندگار
منبع:فاتحان