تبیان، دستیار زندگی

ایده های خوشگل سازی خونه با نوارچسب طرحدار

میخوایم از نوار چسب های طرحدار برای لوازم خونه و روزمره استفاده کنیم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

 گیره های رخت رنگی تری داشته باشین.

خوشگل سازی خونه با نوارچسب طرحدار
خوشگل سازی خونه با نوارچسب طرحدار

وسایل آشپزخونه رو با چسب خوشگل تر کنید.

خوشگل سازی خونه با نوارچسب طرحدار
خوشگل سازی خونه با نوارچسب طرحدار

گلدونهای رنگی

خوشگل سازی خونه با نوارچسب طرحدار
خوشگل سازی خونه با نوارچسب طرحدار

توی ظاهر خونه از این چسب ها استفاده کنید.

خوشگل سازی خونه با نوارچسب طرحدار
خوشگل سازی خونه با نوارچسب طرحدار

منبع:رنگی رنگی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.