تبیان، دستیار زندگی

آیا پوشاندن کف پا برای زنان در هنگام سجده واجب است؟

پوشاندن کف پا برای زنان
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
پوشاندن کف پا برای زنان

پوشاندن کف پا نیز مانند روی پا در نماز واجب نیست؛ به شرطی که نامحرم حضور نداشته باشد؛ لذا اگر نامحرم او را می بیند واجب است کف و روی پا را بپوشاند. 

منبع:
توضیح المسائل ده مرجع، م 789؛ امام و مکارم، العروه الوثقی مع تعلیقات، ج1، فصل فی الستر و الساتر، م 5؛ بهجت، وسیله النجاه، ج 1، م 625؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س 437 و 438 و استفتا؛ سبحانی، توضیح المسائل، م 761 و احکام بانوان، م 247؛ سیستانی، منهاج الصالحین، م 518 و المسائل المنتخبه، م 225؛ صافی، هدایه العباد، ج1، م 661. / کانال نشر احکام

 
 

 
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.