تبیان، دستیار زندگی

بیست دستاورد نامگذاری سال به عنوان «سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»

نامگذاری سالی به عنوان «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» از سوی رهبر معظم انقلاب، موجبات تحکیم و سرافرازی جمهوری اسلامی ایران را در مناسبات سیاسی و اقتصادی جهان و شور و نشاط وصف ناپذیر و عزم بزرگ ملت ایران رادر خلق دو حماسه عظیم سیاسی و اقتصادی رقم خواهد زد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
بیست دستاورد نامگذاری سال 1392 به عنوان «سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»
نامگذاری سال 1392 به عنوان «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» از سوی رهبر معظم انقلاب، موجبات تحکیم و سرافرازی جمهوری اسلامی ایران را در مناسبات سیاسی و اقتصادی جهان و شور و نشاط وصف ناپذیر و عزم بزرگ ملت ایران رادر خلق دو حماسه عظیم سیاسی و اقتصادی رقم خواهد زد.
حماسه سیاسی به معنای بیداری و امحاء کامل توطئه های سیاسی داخل و خارجی و حضور پرشور، آگاهانه و حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و حماسه اقتصادی به معنی شکست کامل توطئه های اقتصادی دشمن و تداوم کار، تلاش و رشد تولید ملی با اتکا به منابع داخلی و تمرکز بر الگوهای مصرف اسلامی و جلوگیری از اسراف و تبذیر است.
مقام معظم رهبری هر ساله با پیام های عالمانه، دقیق و کارشناسانه خودشان چشم انداز سالانه را بر اساس شرایط و مقتضیات کشور در راستای نیل به افق چشم انداز توسعه تبیین می فرمایند.
نامگذاری سال جدید تحت عنوان «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» همانقدر که برای دوستان انقلاب امیدبخش و نشاط آور است، برای دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی شکننده و ناامیدکننده است که در ذیل به برخی از پیامدها و برکات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی این نامگذاری بزرگ و مبارک اشاره می شود:
1. این اقدام مدبرّانه موجبات اقتدار و عزم راسخ ملت بزرگ ایران را در مواجهه با توطئه های سیاسی و اقتصادی دشمن فراهم و بر وحدت کلمه و همدلی ملت سلحشور ایران خواهد افزود.
2. هوشمندی و درایت پیشدستانه رهبر معظم انقلاب را در خنثی سازی توطئه های داخلی و خارجی دشمن به اثبات می رساند.
3. تمام دستگاه های اجرایی کشور را همراه با مردم برای تحقق این دو حماسه بزرگ بسیج خواهد کرد.
4. برتری نظام مردم سالاری دینی را در مواجهه با برون رفت از توطئه های سیاسی و اقتصادی در مقابل نظام های لیبرال و کولار به نمایش می گذارد.
5. با حضور آگاهانه و ده ها میلیونی مردم پای صندوق های رای، حماسه حضور بی سابقه مردم در راهپیمایی عظیم 22 بهمن تکمیل می شود.
6. توطئه های دشمنان خارجی را بی اثر و رؤیاهای کج اندیشان داخلی و تشنگان سراب قدرت را نقش بر آب خواهد ساخت.
7. بر اقتدار سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات 1+5 خواهد افزود.
8. موجبات بی اثر کردن تحریم ها و دلگرمی ملت های مسلمان را در مواجهه با استکبار جهانی فراهم می سازد.
9. وجبات تغییر رویکرد فرهنگی در مناسبات بین المللی از انفعال به پیشتازی و افزایش قدرت رقابت پذیری جمهوری اسلامی ایران در معادلات سیاسی و اقتصادی جهانی را فراهم می سازد.
10. موجبات ارتقاء کیفیت تولید و افزایش بهره وری سرمایه های مادی و انسانی را فراهم ساخته و به کاهش واردات کالاهای مصرفی و بهبود تراز بازرگانی کشور می انجامد.
11. موجبات توسعه و ایجاد فرهنگ کار حداکثری و مصرف بهره ورانه و در حد نیاز را که رمز شکوفایی اقتصاد نظام اسلامی است را فراهم می سازد.
12. بر مشروعیت مردمی و امنیت همه جانبه و کارآمدی نظام در عرصه های سیاسی و اقتصادی خواهد افزود.
13. موجبات تقویت و تحکیم امنیت فضای کسب و کار و تحکیم همه جانبه بنیان های توسعه و پیشرفت کشور را در راستای رشد تولید ملی فراهم خواهد ساخت.
14. موجبات عزم عمومی ملت سرافراز ایران در دفاع از سه عنصر ارزشمند امنیت ملی، منافع ملی و وحدت ملی در تحقق این دو حماسه بزرگ فراهم خواهد ساخت.
15. خط قرمز ملت هوشیار ایران را در مواجهه با هر نوع جریان سیاسی در برابر توطئه های خارجی مشخص خواهد کرد.
16. بر درخشش و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در عرصه معادلات سیاسی جهان افزوده و ریشه هر نوع فتنه خارجی و داخلی را قبل از جوانه زدن بر پیکره نظام خواهد خشکاند.
17. موجبات رسوایی هر نوع جریان سیاسی و جناحی را که بخواهد بر عزم و اراده ملت بزرگ ایران در خلق دو حماسه عظیم خللی وارد کند، بیش از پیش فراهم خواهد ساخت.
18. موجبات حیرت و نا امیدی دشمن در طراحی توطئه های جدید علیه جمهوری اسلامی و امیدبخشی از شور و نشاط ملت بزرگ ایران را در عرصه معادلات سیاسی داخلی و خارجی فراهم خواهد ساخت.
19. با این نامگذاری هوشمندانه هر جریان سیاسی که بخواهد بر وحدت کلمه مردم در خلق حماسه سیاسی و اقتصادی خللی وارد نماید، مطرود ملت سلحشور ایران و محکوم به همکاری با دشمنان انقلاب اسلامی خواهد بود.
20. تحکیم سبک زندگی اسلامی و الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت از دیگر برکات این نامگذاری مبارک و حماسی خواهد بود.

منبع : حوزه نت