تبیان، دستیار زندگی

حج در سخنان امیر المومنین علیه السلام

الكعبة جعله سبحانه و تعالى للاسلام علما، و للعائذین حرما، فرض ‍ حقه، و اءوجب حجه، و كتب علیكم و فادته فقال سبحانه: و لله على الناس ‍ حج البیت من استطاع الیه سبیلا، و من كفر فاءن الله غنى عن العالمین خداوند سبحان كعبه را نشانى براى اسلام و حرم امنى براى پناه آورندگان به آن قرار داد. حج و اداى حق آن را واجب گرداند و همه را به زیارت آن فراخواند و فرمود: بر هر كسى كه بتواند، زیارت (كعبه واجب ) است و آن كس كه كفر ورزد، خداوند از همه جهانیان بى نیاز است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
امیرالمونین

623. مهم ترین وسیله قرباءن اءفضل ما توسل به المتوسلون اءلى الله... حج البیت و اعتماره فاءنهما ینفیان الفقر و یرحضان الذنب
بهترین وسیله تقرب به خدا، حج و عمره خانه خداست. این دو فقر را مى زدایند و گناهان را مى شویند. (1)

624. خدا را خدا را! در خانه خدا


فیما اءوصى عند وفاته -: و الله الله فى بیت ربكم لا تخلوه ما بقیتم، فانه اءن ترك لم تناظروا
در وصیت خود به هنگام وفات فرمود: خدا را! خدا را! در حق خانه پروردگارتان تا زنده اید آن را وامگذارید كه اگر رها شود، از عذاب مهلت داده نخواهید شد. (3)

625. حرم امن الهى


الكعبة جعله سبحانه و تعالى للاسلام علما، و للعائذین حرما، فرض ‍ حقه، و اءوجب حجه، و كتب علیكم و فادته فقال سبحانه: و لله على الناس ‍ حج البیت من استطاع الیه سبیلا، و من كفر فاءن الله غنى عن العالمین
خداوند سبحان كعبه را نشانى براى اسلام و حرم امنى براى پناه آورندگان به آن قرار داد. حج و اداى حق آن را واجب گرداند و همه را به زیارت آن فراخواند و فرمود: بر هر كسى كه بتواند، زیارت (كعبه واجب ) است و آن كس كه كفر ورزد، خداوند از همه جهانیان بى نیاز است. (3)

626. فلسفه حج


فرض الله... الحج تقربة للدین.
خداوند حج را براى نزدیكى مسلمانان به یكدیگر به نفع تقویت دین واجب كرده است. (4)

627. توجه به خانه خدا


فرض علیكم حج بیته الحرام، الذى جعله قبلة للانام، یر دونه ورود الانعام، و یاءلهون اءلیه ولوه الحمام. و جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته، و اذعانهم لغزته
خداوند زیارت بیت الحرام خود را كه قبله مردمانش كرده بر شما واجب گردانید آنان همانند چارپایان (كه بر آب وارد شوند) به آن جا وارد مى شوند و همچون كبوتران (كه به آشیانه خود باز مى گردند) مشتاقانه به آن جا روى مى آورند.
خداوند آن را نشانه اى براى فروتنى مردمان در برابر عظمت خویش و اعترافشان به قدرت و عزت خویش قرار داد. (5)

628. جهاد ناتوانان


الحج جهاد كلى ضعیف.
حج كردم جهاد هر ناتوانى است. (6)
 

پی نوشتها:
1-خطبه 110.
2-نامه 47.
3-خطبه 1.
4-حكمت 252.
5-حكمت 136.
6-حكمت 136.

منبع : مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت علیهم السلام / نهج البلاغه موضوعی (عباس عزیزی) ناشر:صلاة ؛چاپ عترت ؛محل نشر:قم سال نشر: ١٣٨٠

حج
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.