تبیان، دستیار زندگی

راز مهاجرت پرندگان

در این پروژه به معرفی قسمتی از حیات وحش که پرندگان را شامل می گردند و نحوه زندگی آن‌ها بپردازیم. تا بدین وسیله گام کوچکی در شناخت پیرامون مان برداریم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
مهاجرت پرندگان

نوع پروژه: علمی - تحقیقاتی
درجه سختی: متوسط
زمینه: زیست شناسی
مقطع تحصیلی: راهنمایی - دبیرستان
تعداد جلسات: 8 جلسه

شرح یک جمله ای: در این پروژه به معرفی قسمتی از حیات وحش که پرندگان را شامل می گردند و نحوه زندگی آنها بپردازیم. تا بدین وسیله گام کوچکی در شناخت پیرامون مان برداریم.

خلاصه پروژه:

کره زمین ما تنها سیاره آبی-خاکی در منظومه شمسی است و تنها منزلگاه و جایگاه امن برای حیات ما انسان ها است. این تنها جایگاه حیات ما با وجود همه تخریب ها و تهدید ها هنوز مجموعه ای خیره کننده از بناهای تاریخی، معماری ها، چشم انداز ها و ذخیره گاه های طبیعی را در خود جای داده است و حفاظت و پاسداری از این میراث وظیفه عمومی تلقی می شود. بنابراین فعالیت های صنعتی و اقتصادی كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن منجر می شود، باید کنترل شده و مطابق با استانداردهای محیط زیست انجام شود.
آنچه امروز حیات انسان و موجودات را تهدید می نماید عدم شناخت واقعی از محیط و استفاده بیرویه از آن است، این دو عامل اصلی، منابع زیست محیطی که عبارتند از آب، هوا، خاک، جنگل، مرتع و حیات وحش را به نابودی کشانده است. از طرفی همانگونه که اشاره شد ارزش هر چیز در عالم هستی به شناخت آن است و تا زمانی که این شناسایی صورت نگرفته، ارزش و اهمیت آن نیز مشخص نبوده و چگونگی حفظ و حراست آن نیز نامعلوم خواهد بود. در این پروژه به معرفی قسمتی از حیات وحش که پرندگان را شامل می گردند و نحوه زندگی آنها بپردازیم. تا بدین وسیله گام کوچکی در شناخت پیرامون مان برداریم..

مهارت های آموزش داده شده در این پروژه:

·         آشنایی با پرندگان
·         آشنایی با اهمیت پرندگان در محیط زیست
·         آشنایی با مبحث پرنده نگری
·         آشنایی با پراکندگی پرندگان
·         آشنایی با اهمیت انقراض گونه های مختلف پرندگان
·         آشنایی با مهاجرت پرندگان در ایران
·         آشنایی با دلیل مهاجرت پرندگان
·         آشنایی با مسیر های مهاجرت پرندگان در ایران
·         آشنایی با مسیر مهاجرت پرندگان
·         آشنایی با غریزه مهاجرت
·         آشنایی با جهت یابی در پرندگان مهاجرمطالب مرتبط:

نظریه راز مهاجرت پرندگان- جلسه اول
نظریه راز مهاجرت پرندگان– جلسه دوم
نظریه راز مهاجرت پرندگان– جلسه سوم
نظریه راز مهاجرت پرندگان– جلسه چهارم
نظریه راز مهاجرت پرندگان– جلسه پنجم
نظریه راز مهاجرت پرندگان– جلسه ششم
نظریه راز مهاجرت پرندگان– جلسه هفتم
نظریه راز مهاجرت پرندگان– جلسه هشتم

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان
تهیه: الهام گارسچی - تنظیم: یگانه داودی