تبیان، دستیار زندگی
همان طوری كه از نامش پیداست شناگر در حالی كه به پهلو بر روی آب شناور است شنا می نماید در این شنا خستگی كمی به شناگر دست می دهد و به همین علت است كه ناجیان غریق برای حمل غریق هایی كه مسافت آنها با خشكی زیاداست از این نوع شنا ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بخش پنجم  : شنای پهلو

همان طوری كه از نامش پیداست شناگر در حالی كه به پهلو بر روی آب شناور است شنا می نماید در این شنا خستگی كمی به شناگر دست می دهد و به همین علت است كه ناجیان غریق برای حمل غریق هایی كه مسافت آنها با خشكی زیاداست از این نوع شنا استفاده می نمایند و این شنا همیشه  جزء مورد امتحان ناجیان غریق می باشد حدود 80 سال قبل  این شنا دارای مسابقاتی بود ولی از آن به بعد  از مسابقات رسمی حذف گردید این شنا یكی از آسانترین شناها بوده و شناگران به راحتی می توانند بدین طریق شنا نمایند .

موقعیت بدن

بدن  به حالت پهلو خوابیده و بر روی آب شناور می باشد سر طوری از پهلو در آب خوابیده است كه دهان از خارج از آب نگه می دارد و در تمام مدت شنا دهان از آب خارج خواهد بود و به مانند دیگر شناها بدن باید حالت افقی خویش را بر روی آب حفظ نماید .

حركت پاها

پاها  در این شنا به حالت قیچی ضربه میزند  در ابتدا یكی از پاها به عقب رفته  در حالیكه پای دیگر به جلو برده می شود ودر عین حال بدن از پهلو بر روی آب دراز كش  می باشد .

سپس پاها با یكدیگر نزدیك شوند قبل از توضیح مرحله به مرحله حركت پاها و دست ها بایستی اشاره كنیم كه قبل از اینكه این شنا  را در آب  انجام دهید بهتر است در خشكی مطابق شكل زیر اقدام به تمرین نمائید . سپس در آب با استفاده از گرفتن لبه ی استخر مطابق شكل زیر حركت پا را تمرین كرده و بالاخره شنای كامل را در آب انجام دهید .

1- به پهلو به حالت كاملا كشیده دراز می كشیم دستی كه زیر بدن است  نیز كاملا" كشیده و در زیر سر طوری قرار دارد كه كف آن به طرف زمین است .

2- پاشنه ها را به طرف  باسن جمع می كنیم و دستی كه كنار بدن بود را به طرف سینه بالا می بریم و دست بالای سر را به طرف سینه جمع می نمائیم .

3-  در حالی كه هنوز دستی كه به موازات بدن بود در حال بالا آمدن بدن است پاها از یكدیگر جدا می شوند و دستی كه كشیده در بالای سر قرارداشت  به پایین آمده و از دست دیگر عبور می كند .

4- پاها به صورت قیچی به طرف هم جمع می شوند  دست بالاتر شروع به كشش آب  به طرف پایین و  به موازات بدن مینماید  ودست پایینی به صورت كشیده به طرف بالا حركت می نماید .

شناگر برای مدت كوتاهی بایستی به همین وضع سر بخورد حركت پا در این شنا همانطور كه اشاره شد حركت قیچی نامیده می شود .

تمرین های آموزش شنای پهلو

1- به پهلو به حالت كاملا  كشیده دراز  می كشیم برای تعادل بهتر یك دست تا 30 سانتی متر از سطح آب فاصله داشته باشد و با دست دیگر لبه ی استخر را بگیرید .

2- سپس در آب با استفاده از گرفتن لبه ی استخر مطابق  شكل زیر حركت پا را تمرین كرده و بالاخره شنای كامل را در آب انجام دهید .