تبیان، دستیار زندگی

قوانین مسابقات موشک و هواپیماهای کاغذی سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

بعد از اختراع کاغذ در چین کم کم هنر اوریگامی یا تا دادن کاغذ شروع شد. سپس این هنر به کشورهای کره و ژاپن رسید و در ژاپن تکامل یافت و جزئی از زندگی مردم شد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : یگانه داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
قوانین مسابقات موشک و هواپیماهای کاغذی سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
 دکتر یوسف ناصرزاده
رده سنی مسابقات
ابتدایی:
1. دوره اول(اول تا سوم ابتدایی)
2. دوره دوم( سوم تا ششم)

الزامات ساخت هواپیما
 شرکت در مسابقه به مفهوم اطلاع کامل و پذیرفتن قوانین مسابقه بوده و هر گروه شرکت‌کننده لازم‌ است نام هواپیما و کد پروژه خود را با خودکار در محل مشخص شده و بر روی کاغذ ساخت هواپیما درج نماید. هواپیماهای فاقد اطلاعات فوق از دور مسابقه خارج می‌شوند.

·        هواپیما باید منحصراً با استفاده از کاغذ در اختیار قرارداده شده و صرفاً با استفاده از تا زدن ساخته شود.
·        استفاده از هرگونه موتور و یا وسیله کمکی ممنوع می‌باشد.
·         استفاده از هرگونه چسب، منگنه، سوزن ته‌گرد یا موادی غیر از کاغذ در اختیار گذاشته شده ممنوع است.
·         استفاده از هر گونه ماده نظیر رنگ، اسپری و غیره به گونه ای که موجب تغییر در خواص کاغذ مسابقه گردد ممنوع است.
·        مراحل مسابقه و روش امتیازدهی
قوانین مسابقات موشک و هواپیماهای کاغذی
*      مسابقه در دو مرحله و به شرح ذیل انجام می‌پذیرد:
·         مرحله اول- بیشترین مسافت(D): در این مرحله از مسابقه هواپیماها از محل مشخص شده(خط پرواز) و توسط شخص شرکت کننده به پرواز در آمده و فاصله عمودی محل توقف نهایی هواپیما از خط پرواز (بر حسب متر و با دو رقم اعشار) ملاک امتیاز دهی است. 10 هواپیمایی که بیشترین مسافت را در مقایسه با سایر هواپیماها طی کرده‌اند انتخاب شده و به مرحله «بیشترین زمان پرواز» راه پیدا می‌کنند. در این مرحله چنانچه هواپیمایی به دیوار مقابل خط پرواز برخورد نماید، ارتفاع محل برخورد به دیوار (H) نیز به مسافت افقی طی شده افزوده می‌شود.

·        مرحله دوم- بیشترین زمان پرواز(T): در این مرحله هواپیماهای منتخب از خط پرواز به پرواز در آمده و مدت زمان پرواز هر هواپیما از لحظه پرتاب تا برخورد به زمین یا هرگونه مانع دیگر بر حسب ثانیه و تا دو رقم اعشار اندازه‌گیری می‌شود. در این مرحله نیز چنانچه هواپیمایی به دیوار مقابل خط پرواز برخورد نماید، ارتفاع برخورد به دیوار (H) برحسب متر به امتیاز مرحله بیشترین مسافت پرواز افزوده می‌شود.

پرتاب باید از پشت خط پرواز صورت گیرد و در لحظه پرتاب باید هر دو پای پرتاب‌کننده در پشت خط واقع شده باشد. عدم رعایت این موضوع باعث حذف هواپیما از دور مسابقه می‌شود.

·        پرتاب کردن باید صرفاً با استفاده از دست و بدون کمک گرفتن از هرگونه وسیله و ابزار دیگری انجام پذیرد.
·        در هر مرحله‌ای از مسابقه انحراف هواپیما از محدوده مجاز پرواز باعث خارج شدن هواپیما از دور مسابقه می‌شود.
·         هر هواپیمای کاغذی تنها سه بار مجاز به پرواز است.
·        هواپیمای شرکت کننده در هر دو مرحله باید یکسان بوده و شرکت دادن هواپیمای جدید در مرحله دوم قابل قبول نیست.
·         روش تعیین برنده مسابقه
·        هواپیمای برتر بر اساس امتیاز کل تعیین می‌شوند.
·         امتیاز کل(P) بر حسب امتیازهای مراحل دوگانه مسابقه و با استفاده از رابطه ذیل به دست می‌آید:

P=D+3T+R

که در آن D امتیاز کسب شده در بخش بیشترین مسافت و T امتیاز کسب شده در مرحله بیشترین زمان پرواز  و R امتیاز گزارش و تکلیف می باشد.

حالات خاص

در صورت بروز هرگونه حالت ویژه در حین مسابقه که در قوانین فوق پیش بینی نشده باشد، نظر هیأت داوران در خصوص تعیین امتیاز یا نفر برنده ملاک عمل خواهد بود.


بخش پژوهش های دانش آموزی، تنظیم: نسرین صادقی