تبیان، دستیار زندگی

نانو کود زیستی – جلسه هفتم

یکی از مهم ترین مسائل کشاورزی اثرات سوء، استفاده از کودهای شیمیایی است که این اثرات بر کسی پوشیده نیست.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
  بخش پروژه های دانش آموزی - الهام گارسچی

اهداف جلسه:
·آشنایی با مسئله تحقیق
·آشنایی با فرضیه تحقیق
·آشنایی با تحقیق زمینه ای پژوهش
·آشنایی با روش کار پژوهش
·آشنایی با آزمایش و تحلیل داده ها

وسایل مورد نیاز:
·کامپیوتر مجهز به اینترنت

مقدمه
یکی از مهم ترین مسائل کشاورزی اثرات سوء، استفاده از کودهای شیمیایی است که این اثرات بر کسی پوشیده نیست. تاکنون مهم ترین راه اصلاح کودها در استفاده از کودهای طبیعی که هیچ گونه آلودگی زیستی ندارند و کودهای زیستی از جمله خاک برگ و باقی مانده برخی کشت‌ ها بودند که در مقدار کم قابل استفاده است و این در حالی می‌ باشد که در هر دو مورد زمان تجزیه طولانی مدت را نیاز دارند.
نانو کود زیستی

با توجه به آیتم فوق محققان کشورمان پس از مطالعه به راه حلی دست یافتند که کودهای طبیعی را قابل جذب در مدت زمان اندک کنند. دستگاه موردنیاز این طرح در سال 85 ساخته شده که همه مواد چدن را به مقیاس نانو متری در آورده و پس از تولید نانو کود آلی بر روی بیشتر محصولات کشاورزی از جمله لوبیا، گوجه‌فرنگی و رز ایتالیایی، ذرت و تربچه و زعفران تست شد که در میزان تولید و محصول نتایج بسیار خوبی را شاهد بودند.
نانو کود زیستی
7-1 مسئله تحقیق
بکارگیری کود کمپوست به عنوان کود آلی بین کشاورزان و پرورش دهندگان گل و گیاه از گذشته رواج دارد، استفاده از کود ورمی کمپوست منجر به رشد صنعت کشاورزی و پرورش گل و گیاه شد حال اینکه این سئوالات در ذهن متبادر می گردد که:
1- آیا استفاده از کود ورمی کمپوست منجر به رشد بهتر گیاه می گردد؟
2- آیا از کود ورمی کمپوست، نانو کود ورمی کمپوست می توان بدست آورد؟
3- نانو کود ورمی کمپوست با کود ورمی کمپوست چه خصوصیات مشترکی دارند؟
4- تکنیک ساخت نانو ورمی کمپوست از نظر اقتصادی، مقرون به صرفه است؟
5- آیا نانو کود ورمی کمپوست در رشد بهتر گیاه مؤثر است؟
نانو کود زیستی
7-2 فرضیه تحقیق
مطالعه و تحقیقات نشان می دهد که:
1- کود ورمی کمپوست منجر به رشد بهتر گیاه می گردد.
2- نانو کود ورمی کمپوست با کود ورمی کمپوست دارای خصوصیات مشترکی هستند.
3- تکنیک ساخت نانو ورمی کمپوست از نظر اقتصادی کم هزینه و مقرون به صرفه است.
4-  نانو کود ورمی کمپوست در رشد بهتر گیاه مؤثر است.
5- تهیه نانو کود ورمی کمپوست از کود ورمی کمپوست در آزمایشگاه عملی است.
نانو کود زیستی
7-3 تحقیق زمینه ای
تهیه کود ورمی کمپوست به صورت صنعتی برای رشد گیاهان گلخانه بصورت نسبی رواج دارد، می توان بیان نمود که با تهیه کود نانو ذرات، بصورت صنعتی وتهیه انواع کودهای مکمل، جهت تسریع در فرآیند رشد تأثیرگذار بود و با حجم کمتر، می توان بهره وری را هم در تولید محصول و هم در نگهداری فضا و کیفیت خاک، بصورت مناسب مدیریت نمود.
نانو کود زیستی
7-4 روش کار پژوهش
نانو کود زیستی را بصورت زیر تهیه کردیم. ورمی کمپوست را به صورت بسته های صنعتی و آماده از فروشگاه گلخانه ای تهیه نمودیم و در آزمایشگاه کود تهیه شده را در داخل تشت فلزی ریخته و مراحل زیر روی آن جهت ساخت نانو کود انجام گرفت.
نانو کود زیستی
 1- تشت فلزی حاوی کود ورمی کمپوست را درون انکوباتور با دمای 72 درجه سانتی گراد به مدت 48 ساعت قرار دادیم تا آبگیری صورت گیرد و ماده آلی کود بصورت دست نخورده باقی بماند.
2- سپس بتدریج طی چند مرحله کود را از انکوباتور روشن خارج کرده و بلافاصله با هاون چینی بطور کامل ساییدیم.
3- کود ساییده شده را با الک شماره 100-230 ذرات نانو را از آن جدا کردیم.
4- کود نانو ورمی کمپوست آماده برای بکارگیری در فرایند رشد گیاهان می باشد. و برای تهیه خاک ورمی کمپوست فاقد مواد آلی بسته کود ورمی کمپوست دیگری را که از فروشگاه گلخانه تهیه نمودم آنرا در اطاقک آون برای حذف مواد آلی خاک در دمای 105 درجه سانتی گراد به مدت 48 ساعت قرار دادیم.  برای آزمایش سه گروه زیر را آماده نمودم:
الف. گروه آزمایش 1 (test1) حاوی خاک نانو ورمی کمپوست
ب. گروه آزمایش 2 test2) ) حاوی خاک نانو ورمی کمپوست بدون مواد آلی ج. گروه کنترل (control) حاوی خاک ورمی کمپوست بدون ذرات نانو .
نانو کود زیستی
7-5 آزمایش و تحلیل داده ها
با بررسی عناصر موجود در کود نانو که تهیه کردیم در می یابیم که میزان جذب عناصر توسط گیاه افزایش می یابد. همراه با جذب عناصر لازم برای رشد گیاه سموم آفت کش را نیز می توان برای درمان گیاه استفاده نمود.
بنابراین نتیجه می گیریم با بررسی ها و پایش دقیق نمونه ها ، ثابت شده است که تأثیر رشد گیاه در خاک نانو ورمی کمپوست بهتر و سریعتر از نمونه ورمی کمپوست می باشد در نتیجه دستیابی گیاه به عناصر لازم برای رشد خود، از خاک حاوی نانو ذرات ورمی کمپوست بهتر و مناسب تر خواهد بود.
نانو کود زیستی
1-گیاه در نانو کود زیستی بهتر رشد می کند.
2-ریشه گیاه به علت جذب سریع مواد آلی و عناصر خاک،  با مصرف حداقل آب همراه است و در نتیجه مصرف آب نیز صرفه جویی می شود.
3- برای محیط زیست زیان بار نیست.
نانو کود زیستی
تکلیف1: با توجه به مطالب ارائه شده در این درس در مورد نحوه ی تهیه ی نانو کود زیستی تحقیق و بررسی نمایید. سپس مطالب خود را جمع آوری نمایید.
تکلیف2: مطالب این درس را مطالعه فرمایید و با توجه به آن به دو سئوال زیر پاسخ دهید:
1.     چگونه می توان ورمی کمپوست را به نانو کود زیستی تبدیل کرد؟
2.     تفاوت عمده نانو ورمی کمپوست و کمپوست در چیست؟
محل بازدید/ اردو/ خرید: _________


منابع مطالعه: برای کسب اطلاعات بیش تر در زمینه مطالب مرتبط این درس به وب سایت زیر مراجعه نمایید.

http://biozarco.ir


تنظیم: زینب شاه مرادی