سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017

احكام کم بودن وقت نماز برای حائض

بنابر احتیاط واجب اگر وقت به اندازه غسل یا وضو نداشته (اگر وظیفه‌اش غسل یا و ضو یا بوده)، امّا می‌توانسته یک نماز با تیمّم قبل از حائض شدن بخواند ولی آن را نخوانده باشد، باید آن نماز را قضا نماید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 احكام کم بودن وقت نماز  برای حائض
طبق نظر آیت الله سیستانی
مسأله 40: هرگاه وقت نماز فرارسد و بداند كه اگر نماز را تأخیر بیندازد، حائض می‌شود، باید فوراً نماز بخواند و همچنین است، بنابر احتیاط لازم، اگر احتمال دهد كه چنانچه نماز را تأخیر بیندازد، حائض می شود.

مسأله 41: اگر زن، در بین وقت نماز حائض شود و تا آن وقت نماز را نخوانده باشد، در صورتی لازم است آن نماز را قضا کند که از اوّل وقت به اندازه وضو گرفتن (اگر از قبل وضو نداشته) و انجام غسل (اگر وظیفه اش انجام غسلی بوده) و خواندن یک نماز که در آن تنها به انجام واجبات اکتفاء شود، فرصت داشته و آن را نخوانده تاحائض شده است، که در این صورت باید نماز را قضاء نماید، هرچند بنابر احتیاط واجب فرصت برای انجام مقدمات دیگر نماز مانند فراهم کردن لباس پاک و غیر غصبی و تعیین جهت قبله، نبوده است.

وهمین طور بنابر احتیاط واجب اگر وقت به اندازه غسل یا وضو نداشته (اگر وظیفه‌اش غسل یا و ضو یا بوده)، امّا می‌توانسته یک نماز با تیمّم قبل از حائض شدن بخواند ولی آن را نخوانده باشد، باید آن نماز را قضا نماید.

واگر به جهت دیگری غیر از کمی وقت تكلیف زن تیمّم بوده، مثل آن كه  آب برایش ضرر داشته و می توانسته نماز را قبل از حائض شدن، با تیمّم بخواند و نخوانده باشد، حتّی بنابر احتیاط واجب در صورتی كه وقت برای انجام سایر شرایط فراهم نبوده باید قضای نماز را بخواند.

شایان ذکر است زن در تند خواندن و كند خواندن نماز و سلامتی و مریضی و سفر و غیر سفر و چیزهای دیگر، باید وضعیت خود را در نظر بگیرد، مثلاً زنی كه تند خواندن نماز برای او فوق العاده سخت است و زنی كه می تواند نماز را سریع بخواند، هر كدام باید حال خودش را درنظر بگیرد.

مسأله 42: اگر زن در آخر وقت نماز، از خون حیض پاك شود و به اندازه غسل و خواندن نماز - هر چند یک رکعت آن - وقت داشته باشد، حتّی بنابر احتیاط واجب در صورتی که وقت برای فراهم کردن سایر شرایط نماز مثل تعیین جهت قبله یا لباس پاک نداشته باشد، باید غسل نموده و نماز را بخواند و اگر نخواند باید قضای آن را به جا آورد و همین حکم بنابر احتیاط واجب در وقتی که به اندازه غسل وقت ندارد امّا می‌تواند با تیمّم تمام یا قسمتی از نماز - هرچند یک رکعت آن را - در وقت بخواند، نیز جاری می‌باشد.

شایان ذکر است اگر گذشته از تنگی وقت، از جهت دیگر تكلیف زن تیمّم است، مثل آن كه آب برایش ضرر دارد و می تواند هر چند یك ركعت نماز را در وقت بخواند، حتّی بنابراحتیاط واجب در صورتی که وقت برای فراهم کردن سایر مقدمات و جود ندارد، باید تیمّم کرده و نماز را بخواند و اگر نخواند باید قضای آن را بجا آورد.

مسأله 43: زنی كه در آخر وقت نماز از خون پاك شده و اگر بخواهد غسل كند قسمتی از نمازش در وقت واقع می شود امّا اگر تیمّم نماید می تواند تمام نماز را در وقت بخواند، باید تیمّم نماید و تمام نماز را در وقت بخواند.

مسأله 44: اگر زن در آخر وقت نماز از خون پاك شود و فرصتی برای غسل یا تیمّم و خواندن یك ركعت نماز در وقت ندارد، نماز بر او واجب نیست.

مسأله 45: اگر زن بعد از پاك شدن از حیض شك كند كه برای نماز وقت دارد یا نه، هر چند به اینكه یك ركعت آن در وقت خوانده شود، باید نمازش را بخواند.

مسأله 46: در تمام مواردی كه وظیفه زن، خواندن نماز است اگر به خیال اینكه وقت ندارد، نماز نخواند و بعد بفهمد وقت داشته، باید قضای آن نماز را به جا آورد. همچنین در مواردی كه وظیفه زن، بنابر احتیاط واجب، خواندن نماز است اگر به خیال اینكه وقت ندارد، نماز نخواند و بعد بفهمد وقت داشته، بنابر احتیاط واجب، لازم است قضای آن نماز را به جا آورد.

مستحبّات و مكروهات در حال حیض

مسأله 47: مستحب است زن حائض در وقت نمازهای پنج گانه، بلكه هر ‌نماز واجبِ وقت دار مثل نماز آیات، خود را از خون پاك نماید و پنبه و دستمال را عوض كند و وضو بگیرد و اگر نمی تواند وضو بگیرد، تیمّم نماید و در جای نماز، رو به قبله بنشیند و مشغول ذكر و دعا و صلوات یا خواندن قرآن (غیر آیات سجده دار) شود، هر چند خواندن قرآن در غیر این وقت، بر زن حائض مكروه است و بهتر آن است كه در این حال تسبیحات اربعه را انتخاب كند.

مسأله 48: خواندن قرآن هر چند كمتر از هفت آیه باشد و همراه داشتن قرآن و رساندن جایی از بدن به حاشیه قرآن و ما بین خط های قرآن و نیز خضاب كردن به حنا (حنا بستن) و مانند آن، برای حائض به گفته جمعی از فقهاء رضوان الله تعالی علیهم مكروه است ولی خواندن آیات سجده واجب قرآن، بر زن حائض حرام است و احتیاط مستحب آن است كه سایر آیات چهار سوره سجده دار را هم نخواند.
منبع:
سایت سراج

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین