شی ابوالعباس: احمد بن علی احمد صاحب رجال معروف به نجاشی است، زیرا جد اعلای او عبدالله نجاشی والی اهواز (خوزستان) معاصر با امام ششم علیه السلام و از شیعیان و ارادتمندان بدان حضرت بود. شیخ احمد معروف به ابوالعباس نجاشی یکی از ب...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

احمد بن علی احمد صاحب رجال معروف به نجاشی

ابوالعباس: احمد بن علی احمد صاحب رجال معروف به نجاشی است، زیرا جد اعلای او عبدالله نجاشی والی اهواز (خوزستان) معاصر با امام ششم علیه السلام و از شیعیان و ارادتمندان بدان حضرت بود. شیخ احمد معروف به ابوالعباس نجاشی یکی از بزرگان علمای امامیه در قرن پنجم بوده است که در علم حدیث و رجال بی مانند بود. نجاشی عالمی است نقاد مطلعی بصیر از بزرگترین ارکان جرح و تعدیل ( رحال و خبر ) می باشد. صاحب روضات به نقل از کتاب حاوی می نویسد: «نجاشی مردی است جلیل و عالمی عظیم الشأن در ضبط احوال رجال مسلم همگان بود و متأخران علما در جرح و تعدیل رجال به گفتار او اعتماد کامل داشتند. محدث قمی (مرحوم حج شیخ عباس) با توجه به نوشته های استادش مرحوم حاجی نوری صاحب مستدرک و دیگر اعلام می نویسد: علمای بزرگ ما امثال شیخ طوسی علیه الرحمة که در صدد تنظیم و تألیف رجال و جرح و تعدیل آنها اقدام نموده اند هیچ کدام اثر آنها به پایه نجاشی صاحب ترجمه نرسیده است. مرحوم علامه طباطبایی سید بحرالعلوم رحمة الله علیه در کتاب رجال خویش شرحی از زحمات و خدمات مرحوم نجاشی به رشته تحریر برده و این استاد رجالی را بسی ستوده است. ولادت نجاشی در صفر سال 372 و وفات او در جمادی الاول 450 به شهر سامرا بوده مدفن او در روستای مطیر آباد سامرا مزار است.