تبیان، دستیار زندگی

عدم تشخیص محرم از نامحرم

اگر نمی دانیم کسی با ما محرم است یا نه، آیا واجب است در مقابل او حجاب کامل را رعایت کنیم؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

 عدم تشخیص محرم از نامحرم
اگر نمی دانید شخصی که در مقابل شماست، چه نسبتی با شما دارد، نمی  توانید قبل از سوال از نسبت او اطمینان از محرم بودن، حجاب کامل را کنار بگذارید و اگر می دانید که او مثلا عموی مادر رضاعی شماست، ولی نمی دانید عموی مادر رضاعی محرم است یا نامحرم، باز هم باید حجاب کامل را رعایت کنید تا حکم مسأله را از فردی آشنا به احکام شرعی بپرسید.

منبع:
بهجت، خامنه ای، سبحانی و مکارم: استفتا./ برگرفته از کتاب «احکام پوشش بانوان»، موسسه اطلس تاریخ شیعه، 1391، ص 43. 
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.