تبیان، دستیار زندگی

کتابی درباره سرنوشت خط و زبان فارسی

کتاب «سرنوشت خط و زبان فارسی در حوزه‌های تمدنی مشترک با ایران» توسط ابراهیم خدایار منتشر می‌شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
زبان فارسی


این استاد زبان و ادبیات فارسی درباره این کتاب گفت: این کتاب پژوهشی برای بررسی زمینه‌های گسترش خط و زبان فارسی در حوزه‌های تمدنی ایران است که با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام گرفته است.

او افزود: در این کتاب بررسی تاریخی و توصیفی توانایی‌ها و جذابیت‌ها، زمینه‌ها، موانع و راهکارهای خط فارسی در حوزه تمدنی ایران پی گرفته شده است. کشورهایی که در این بررسی آمده‌اند هفت کشورند که در آن‌ها خط فارسی از نظر تاریخی مورد بررسی قرار گرفته است؛ این‌که خط فارسی در این کشورها از چه زمان به جود آمده و امروز در چه وضعیتی است و در کدام دانشگاه‌ها تدریس می‌شود.

منبع: ایسنا