تبیان، دستیار زندگی

کاهش سهم دولت از هزینه‌های بهداشت و درمان

به‌نظر می‌رسد طرح تحول سلامت صرفاً ترکیب پرداخت از جیب مردم را تغییر داده است و مردم حدود 40 درصد هزینه‌های درمان را از جیب و بیش از 20 درصد را نیز از محل حق‌بیمه تأمین می‌کنند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
سیب، سلامت
با اجرای طرح تحول سلامت، مخارج حوزۀ بهداشت و درمان ایران طی سال‌های 93 و 94 از 90 هزار میلیارد تومان به بیش از 108 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است (20 درصد افزایش). با این وجود، سهم دولت در تأمین هزینه‌های درمان از حدود 28 درصد به کمتر از 26 درصد کاهش یافته است. این در شرایطی است که برای مثال در کشورهای انگلستان، کانادا، آلمان، و آمریکا به ترتیب 80 درصد، 70 درصد، 77 درصد، و 53 درصد مخارج سلامت از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود.

با استناد به گزارش مرکز آمار ایران به‌نظر می‌رسد طرح تحول سلامت صرفاً ترکیب پرداخت از جیب مردم را تغییر داده است و مردم حدود 40 درصد هزینه‌های درمان را از جیب و بیش از 20 درصد را نیز از محل حق‌بیمه تأمین می‌کنند.

برگرفته از کانال: سیاست‌گذاری اجتماعی