تبیان، دستیار زندگی

آنچه از عمر حساب نمی شود!

می گوید:«ما‌ در‌ طول‌ زندگانی آن مدت را عمر خود حساب می‌کنیم که در مجالست دانشمندان‌ مصرف شود،و آن اوقاتی که در محضر دانشمندان مصرف‌ نشود‌ از‌ عمر حساب‌ نـمی‌کنیم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
آنچه از عمر حساب نمی شود!
حـرکات‌ روزانه ما دائما در مجلات و جرائد ملل غیر مسلمان منعکس است به حکم«آنچه‌ در‌ خـانه‌‌ اسـت مـال صاحب خانه است» آنهائی که از اسلام فقط اعمال و رفتار مسلمان ها را می‌ بینند، اینها‌ را به حساب اسلام می‌گذارند و اگـر مصلحان کنونی جامعه مسلمین و نویسندگان و مبلغین این‌ دین‌ مبین هرچه زودتر با‌ نـشر‌ مقالات مفیده، و بیان اصـول و مـعارف حقه اسلام، در میان ملل‌ راقیه جهان حساب اسلام را از مسلمان‌ها جدا نکنند، این همه عمل غیرمشروع مسلمانها و این همه‌ اوضاع اسف‌ آور کشورهای مسلمان مسلما نخواهد گذاشت‌ که هیچ فردی باسلام رغبت کند، و باید هـمانطور که این شخصیت فقید زنده دل گفت به دنیای امروز و مردم آزاده و غیرمتعصب‌ جهان فهماند که:«اسلام چیزی است و مسلمانان چیزی دیگری»!.

آنچه از‌ عمر‌ حساب نمی شود!

«اسکندر» در ضمن جهانگیریُ به شهری از شهرها می گذرد، می‌بیند کـه دارای هـوای بسیار لطیف و نهرهای سرشار و باغستان های با طراوت و خرم است، دستور می‌دهد که در آن نقطه توقف‌ کنند‌ تا از مناظر طبیعی و آب‌ و هوای آن شهر برای چند روزی استفاده کند.
در ضمن عبورش به قبرستان آن شهر مـی‌ افتد مـی‌ بیند روی سنگ قبرها مدت عمر افراد؛ دو سال‌ و چهار‌ سال و پنج سال نوشته شده است! تعجب می‌کند که با این آب و هوا و مواهب طبیعی چرا باید عمر این مردم این اندازه اندک بـاشد رمـز این مطلب را از پیرمردی‌ از‌ اهالی‌ آن شهر می‌ پرسد، می گوید: «ما‌ در‌ طول‌ زندگانی آن مدت را عمر خود حساب می‌کنیم که در مجالست دانشمندان‌ مصرف شود، و آن اوقاتی که در محضر دانشمندان مصرف‌ نشود‌ از‌ عمر حساب‌ نـمی‌کنیم»!(نـقایس الفـنون)
منبع:
درسهایی از مکتب اسلام » خرداد 1340، سال سوم - شماره 4

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.