چند همسری برای زنان پذیرفتنی نیست

امروزه با ترویج بی‌بند و باری و فرو ریختن اصول فطری و انسانی، برخی برای ترویج بیشتر این مسائل، می‌گویند چرا در اسلام فقط آقایان می‌توانند چند همسر برگزینند. در پاسخ به چند نکته اشاره می‌کنیم:
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 چند همسری برای زنان پذیرفتنی نیست
تعدد شوهر خلاف طبیعت و فطرت زن است و طبیعت و خاصیت زن توان تحمل چند شوهری را ندارد
انگیزه اصلی در ازدواج در اغلب زنان، بحث عاطفی و روحی است و طبیعت زن، تنها آغوش یک نفر را می‌طلبد.
به طور قطع در این نوع رابطه، زن تنها حکم یک وسیله برای ارضای جنسی مردان را دارد و عواطف انسانی، عشق و محبت، جای خود را به خشونت جنسی خواهد داد.
رسم چند شوهری، نظام زندگی را مختل می‌کند و در فکر و ذهن و رفتار انسان به خصوص مردان، موجب اختلال و بیماری‌های شدید روانی می‌گردد.
بنابراین رسم چند همسری برای زنان، جدا از این که مخالف اسلام است، چنان پلید و خلاف فطرت زن است که حتی منحرف‌ترین انسان‌ها آن را زشت و زننده می‌دانند؛ شاهد این مطلب هم این است که در جوامعی که حتی هم‌جنس‌بازی قانونی شده، باز چند شوهر داشتن برای زن دیده نشده است.
منبع:
کانال اندیشه تشیع

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.