تبیان، دستیار زندگی

شطرنج بانوان

فدراسیون جهانی شطرنج، کمیسیون‌های زیادی دارد که بعضاً بدون عضوی در بخش بانوان فعالیت می‌کنند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
شطرنج بانوان
به گزارش تبیان به نقل از خبرگزاری مهر، استاد بزرگ شطرنج ایران در اولین حضور در نشست کمیسیون زنان فدراسیون جهان، چهار پیشنهاد در راستای فعالیت‌های این کمیسیون مطرح کرد. شادی پریدر که روز گذشته به عنوان عضو جدید کمیسیون زنان فدراسیون جهانی شطرنج انتخاب شد، با بیان اینکه این کمیسیون صرفاً در امور مربوط به شطرنج زنان در دو بُعد قهرمانی و همگانی و مورد بحث قرار دادن مسائل مختلف پیرامون این ابعاد فعالیت دارد، د ر رابطه با چگونگی عضویت در این کمیسیون و برنامه های پیشنهادی اش برای آن توضیح داد. 
وی با بیان اینکه با پیشنهاد رئیس کمیسیون زنان عضو این کمیسیون شد، گفت: «مارتا ویرا» رئیس اکوادوری کمیسیون زنان فیده در جریان مسابقات قهرمانی زنان جهان در تهران، پیشنهاد عضویت در این کمیسیون را برای اولین باربه من مطرح کرد. برای وی خیلی قابل توجه و مهم بود که  این موضوع که زنان در برگزاری این مسابقات نقش زیادی داشتند و بر همین اساس پیگیر عضویت نماینده‌ای از ایران در کمیسیون زنان شد.
نایب رئیس فدراسیون شطرنج با بیان اینکه روز گذشته در اولین حضورش در کمیسیون زنان فیده، پیشنهاداتی را در راستای فعالیت‌های بهتر این کمیسیون مطرح کرد، گفت: پیشنهاد اولم در مورد برابری سهمیه خانم‌ها با آقایان برای رویدادی مثل المپیک زیر ۱۶ سال جهان بود. پیشنهاد دیگرم در رابطه با جوایز نقدی در نظر گرفته شده برای مسابقات مختلف مطرح شد و تأثیری که میزان آنها می‌تواند در انگیزه بانوان شرکت‌کننده داشته باشد.
پریدر در مورد سومین پیشنهاد مطرح شده‌اش در کمیسیون زنان فیده گفت: این پیشنهاد در رابطه با موقعیت بانوان در ساختار اصلی فیده بود و اینکه باید به تدریج حضور زنان در این ساختار پررنگ‌تر شود، چون اعتقاد دارم در این صورت امکانات و مزایای بهتری برای شطرنج‌بازان زن مهیا خواهد شد و به تبع آن، بانوان شطرنج‌باز ایرانی نیز از آن بهره‌مند می‌شوند.
وی گفت: پیشنهاد چهارم و آخرم در رابطه با عضویت حداقل یک بانو در هر یک از کمیسیون‌های فیده بود. فدراسیون جهانی شطرنج، کمیسیون‌های زیادی دارد که بعضاً بدون عضوی در بخش بانوان فعالیت می‌کنند. من پیشنهاد دادم برنامه‌ای گذاشته شود تا بر اساس آن، هر یک از کمیسیون‌ها حداقل یک عضو خانم داشته باشند تا صرفاً در رابطه با برنامه‌های بانوان شطرنج‌باز فعالیت داشته باشند.
عضو ایرانی کمیسیون زنان فیده با بیان اینکه در اولین حضورش در این کمیسیون در رابطه با جایگاه بانوان در ورزش ایران صحبت‌هایی را مطرح کرد، گفت: برای دیگر اعضا این موضوع که در کشوری اسلامی مانند ایران که بانوانش محجبه هستند، حضور و نقش پررنگ بانوان در ساختار ورزش قابل توجه بود.
منبع: مهر