تبیان، دستیار زندگی
سى گفتار بزرگان :صاحب ریاض در جلد پنجم كتاب خود در مورد او می گوید : شـیـخ بـزرگـوار امـام عـماد الدین ابوجعفر محمد بن على بن حمزة طوسى مشهدى فقیه بـزرگـوار و واعظ گرانمایه اى است, و سـپـس مـى افـزایـد: او مشهور به ابوجعفر...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ابن حمزه , معروف به عماد الدین طوسى

گفتار بزرگان :
صاحب ریاض در جلد پنجم كتاب خود در مورد او می گوید : شـیـخ بـزرگـوار امـام عـماد الدین ابوجعفر محمد بن على بن حمزة طوسى مشهدى فقیه بـزرگـوار و واعظ گرانمایه اى است, و سـپـس مـى افـزایـد: او مشهور به ابوجعفر متأخر مى باشد. و در پایان گفتار خود, درباره او مى گوید : (الثاقب فى المناقب ) او ,كتاب بسیار جالب و منظم در نوع خود مى باشد فضائل , كرامات , معجزات پیامبر اسلام (صل الله علیه وآله ), فاطمه زهرا (علیها السلام) و پـیـشوایان معصوم (علیهم السلام ) را در آن كتاب نقل كرده است و چون این كتاب با توجه به نگارش آن در اخـتـیـار محمدون متاخر, (محمد فیض صاحب الوافى , محمد تقى مجلسى صاحب بحار الانوار و مـحمد حر عاملى صاحب الوسائل ) نبوده است نتوانسته اند از آن مطالبى نقل نمایند.
مرحوم میرزا محمد باقر موسوى خوانسارى در كتاب شریف روضات , شرح زندگى او را آورده و درباره او مى نویسد : كـتاب وسیله و واسطه كه هر دو از متون فقهى مى باشند, از تألیفات او هستند و خوشبختانه هر دو كتاب تا كنون باقى مانده اند و مورد استناد فقها ما مى باشند .
مرحوم طبرسى نویسنده آن را بـه عـنـوان شیخ بزرگوار و امام علا مه فقیه ناصر الشریعه ,حجة الاسلام عماد الدین تعبیر آورده است. از ایـن سـخن منزلت و اعتبار علمى و اجتماعى او روشن مى گردد و هم ردیف شمرده شدن او با فـقـها و پیشتازانى مانند سلا ر و ابوالصلاح حلبى كه هر دو از بزرگترین فقهاى نامدار دوره شیخ طـوسـى (اعـلى اللّه مقامه الشریف ) مى باشند, روشن مى گردد و تا حدودى هم عصر و نزدیك به عهد بودن آنان نیز معلوم مى شود.
وفات :
سال وفاتش دقیقا معلوم نیست , شاید در حدود نیمه دوم قرن ششم سال 585 هجرى در كربلا فوت نموده باشد و مدفنش در دروازه نجف , در محلى به نام (بستان ) می باشد.