تبیان، دستیار زندگی
فى ولادت :ابو اسحاق، ابراهیم بن محمد بن سعید بن هلال ثقفى اصفهانى از علماى بزرگ شیعه و از راویان حدیث به شمار مى آید. تاریخ دقیق ولادت وى در دست نیست اما روشن است كه او در اوایل قرن سوم هجرى و در شهر كوفه به دنیا آمده است....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

الثقة الجلیل و الفقیه النبیل ، ابو اسحاق، ابراهیم بن محمد بن سعید بن هلال ثقفى

ولادت :
ابو اسحاق، ابراهیم بن محمد بن سعید بن هلال ثقفى اصفهانى از علماى بزرگ شیعه و از راویان حدیث به شمار مى آید. تاریخ دقیق ولادت وى در دست نیست اما روشن است كه او در اوایل قرن سوم هجرى و در شهر كوفه به دنیا آمده است. كوفه به شهر علاقه مندان خاندان حضرت على (علیه السلام) مشهور است. ابو اسحاق در اوایل عمر، زیدى مذهب بوده، سپس مذهب حق امامیه را برگزیده است.
سبب انتقال وى از كوفه به اصفهان آن بوده كه وى كتابى به نام "المعرفة " در مناقب اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) و مثالب دشمنان ایشان نوشت.
برخى از دانشمندان كوفه او را از نشر آن كتاب به جهت اشتمالش بر مثالب دشمنان اهل بیت رسول خدا (صلى اللّه علیه وآله وسلم) منع نمودند لیكن او نظر به اعتماد و اطمینانى كه به تألیف خود داشت از نشر آن خوددارى نكرد بلكه قدمى فراتر گذاشت و سوگند یاد نمود كه آن را در شهر اصفهان، كه آن زمان دورتر از عقاید وآراء شیعیان ومخالف تر با مذهب وآئین آنها بود، منتشر كند. به این جهت به اصفهان كوچ كرده، در آنجا رحل اقامت انداخت و به نشر كتاب خود در آن شهر اقدام كرد.
گروهى از علماى بزرگ قم از جمله احمد بن ابى عبد الله برقى ، از اعاظم علماى شیعه ، از او درخواست نمودند به قم منتقل شود اما وى نپذیرفت و تا آخر عمر در اصفهان بسر برد و به نشر ذهب جعفرى در آن دیار پرداخت.
وحید بهبهانى در تعلیقات بر منهج المقال مى فرماید: "دعوت علماى قم از ابراهیم بن محمد ثقفى و درخواست علماى كوفه و تألیفات فراوان و رحمت فرستادن شیخ و توثیق ابن طاووس همه دلالت بر كمال و منزلت او دارد."
محدث نورى مى فرماید: "او از روات بزرگ شیعه و صاحب تألیفات فراوان است و شخصیت هاى بزرگى مانند: صفار و سعد بن عبد الله
و احمد بن عبد الله از او روایت نقل مى كنند."
اساتید :
ثقفى در شهر كوفه نزد علما و بزرگان و راویان بزرگ شیعه به فراگیرى علم پرداخت، ازجمله:
1ـ ابو نعیم فضل بن دكین
2ـ اسماعیل بن ابان
3ـ یونس بن عبید
4ـ ابو الحسن مدائنى
5ـ ابن ابى سیف
6ـ ابراهیم بن عیون
تدریس و شاگردان :
1ـ حسن زعفرانى
2ـ احمد بن علویه اصفهانى
3ـ عباس بن سرمى
4ـ محمد بن زید رطاب
5ـ عبد الرحمن بن ابراهیم مستملى
6ـ ابراهیم بن هاشم
7ـ محمد بن حسن صفار
8ـ سعد بن عبد الله9ـ احمد بن ابى عبد الله برقى و…