تبیان، دستیار زندگی

حواسمان به بهداشت جنسی در دوران کودکستان باشد!

موضوع تربیت جنسی در دوره قبل از رفتن بچه به مدرسه، زمینه پرسشی وسیعی را در بردارد و از مهمترین آن مسائل، بهداشت اعضای تناسلی و جلوگیری از بیماری‌های آن و پیشگیری از ناخوشی‌های عادات جنسی است...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تربیت جنسی ،کودکان ،بیداری جنسی، استمناء ،کودک ،پرورش کودکان ،مسائل جنسی، آلت تناسلی ،خانواده،تربیت کودک، کلیک سلامت
 زیرا باید از همان اوایل کودکی، به کودک آموخت تا امیال خود را به منظور پیشگیری از بیداری پیش از موعد احساس جنسی کنترل کند.

برای پیشگیری از احساس جنسی پیش‌رس در کودکان جلوگیری کنیم باید چیکار کنیم؟
برای اینکه احساس بیداری جنسی پیش‌رس و تمایل به برخورداری از آن را به وسیله استمناء به کودک ندهیم لازم است قبل از هر چیز بهداشت کودکان را مراعات نمایئم. ضمنا پدر و مادر ضمن توجه همه روزه و سختگیری نسبت به کودک، سعی کنند از عواملی که باعث وارد شدن لطمه روحی به کودک می‌شود احتراز کنند از قبیل:

-مشاجره، ناز و نوازش، لخت شدن در حضور کودک و غیره هنگام ظهور عمل استمناء در کودک نباید او را مجازات نمود یا تهدید کرد، بهتر است با تدابیر انحرافی کودک را از آن عمل بازداشت مثل ورزش بدنی و بازی و باید زندگی  او را تا آنجا که امکان دارد تغییر داد و توقف طولانی او را در هوای آزاد و نزد کودکان دیگر بیشتر نمود و مراقبت کرد که هنگام خواب دستهایش را بیرون از لحاف بگذارد و پس از بیداری نباید گذاشت در رختخواب لم بدهد.

تجربه مؤسسات پرورش کودکان نشان می‌دهد که عدم مراعات این قواعد سبب کشش پیش از موقع کودک به آلت تناسلی می‌شود که به دنبال آن عادات نادرست جنسی ظهور می‌کند. پدر و مادر باید در برخورد با مسائل جنسی کودکشان درک و رفتار درستی از خود نشان دهند. از یک طرف نباید به طور کلی به اولین بیداری احساس جنسی و درخشان ترین مشکل ظهور آن بی اعتنائی کرد و از طرف دیگر نباید در برابر آنها شدیدا عکس العمل نشان داد و توجه خود را به آن معطوف نمود و با تهدید دائما پند داد. هم این هم آن، هر دو نامناسب است.

بی‌توجهی کامل و خونسردی فوق العاده در تمایلات جنسی کودک می تواند اثر مهمی بجای گذارد و با کمک به رشد و توسعه آرزوهای آشفته و متضاد در تمایلات دردناک جنسی، عمیقا به روح متغیر و ناپایدار کودک لطمه می‌زند. تمایلات جنسی تنها مختص به دوره بلوغ جنسی کودک نیست بلکه مدتها پیش از آن نیز به صورت احساس ویژه و تحریکات، وجود و بروز پیدا می‌کند.
احساس مطبوعی که مربوط به تحریکات قسمت خارجی آلت تناسلی است می تواند در سنین دوره کودکستانی نیز بروز پیدا کند. بهانه برای انگیزش احساس لذت در هر پسربچه می‌تواند از تأثیرگرما و عمل مکانیکی گوناگونی در آن قسمت از بدن که در نزدیک‌های آلت تناسلی قرار دارد ناشی شود. از قبیل نوازش و لمس می‌تواند بهانه‌ای برای انگیزش احساس لذت در پسربچه‌ها شود. اگر رفتار  کودکان به دقت در مدرسه و خانه بررسی شود مشاهده می‌شود که محرک‌های محیط چقدر متنوع و به صورت سمعی و بصری می‌توانند موثر باشند. زیرچشمی نگاه کردن در گوشی گفتن مالش آلت تناسلی و غیره.. که گاهی سبب احساس لذت جنسی می‌شوند.

بسیاری از هوس‌های کودکان از لحاظ جنسی، شرطی است و مدت زیادی از نظر پدران و مادران مخفی می‌ماند مثلا به هنگام تحریک جنسی، پسر بچه مایل به لوس شدن است و اصرار دارد تا به او اجازه دهند با مادرش بخوابد. بررسی و تحقیق در اعمال کودک در این مرحله خیلی مهم است. با شناختن اعمال نادرست کودک، باید آنها را اصلاح نمود و اجازه نداد که به عادت نادرست تن در دهد در غیر این صورت این عادات چنان استحکام می‌پذیرد که دیگر موجب ارضای تمایلات جنسی کودک نمی‌شود و او به دنبال تحریکات جدیدتری می‌رود و سرانجام اشکال مختلف استفاده از تنهایی (استفاده از خود) را پیدا می‌کند که شایع‌ترین آنها استمناء است.
منبع : کلیک سلامت
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.