تبیان، دستیار زندگی
 پس از قبول قطعنامه 598 و برقراری آتش بس میان ایران و عراق، مسأله ادغام نیروهای انتظامی ازطرف وزارت كشور و نمایندگان مجلس به منظور برقراری هرچه بهتر امنیت در داخل كشور و مرزهای جمهوری اسلامی، جلوگیری از صرف هزینه های اض...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

روز نیروی انتظامی

پس از قبول قطعنامه 598 و برقراری آتش بس میان ایران و عراق، مسأله ادغام نیروهای انتظامی ازطرف وزارت كشور و نمایندگان مجلس به منظور برقراری هرچه بهتر امنیت در داخل كشور و مرزهای جمهوری اسلامی، جلوگیری از صرف هزینه های اضافی و همچنین تداخل وظایف، مسئولیتها و

مأموریتهای مشابه، مطرح و به طور جدی دنبال و سرانجام پس از بحث و بررسیهای فراوان قانون ادغام نیروی انتظامی شامل11 ماده و 10 تبصره در 27 تیرماه 1369 از تصویب مجلس گذشت و به تأییدشورای نگهبان رسید.

پس از گذشت 6 ماه از تصویب این قانون، ادغام نیروهای انتظامی سابق آغاز شد و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در 12 فروردین 1370 با تأیید فرماندهی معظم كل قوا به منصه ظهور رسید.

براساس ماده یك این قانون وزارت كشور موظف گردید، نیروهای انتظامی موجود آن زمان (شهربانی، كمیته و ژاندارمری) را حداكثر ظرف مدت یك سال ادغام نماید و سازماندهی تحت عنوان نیروی انتظامیجمهوری اسلامی ایران تشكیل دهد.

بخشی از رهنمودهای امام خمینی (ره) به پرسنل نیروی انتظامی:
شما امروز در رژیم اسلامی واقع هستید، یعنی رژیم كه اساسش بر این است كه مردم با طبقات ارتشی و ژاندارمری و شهربانی خودشان را از هم جدا ندانند. شما خودتان را از آنها بدانید، آنها هم خودشان را از شما بدانند و با آغوش باز از شما پذیرایی كنند. شما كوشش كنید كه این معنا را در ذهن مردم با اعمالتان وارد كنید… امروز روزی است كه ملت با این قشرهای انتظامی رفیق اند و دوست اند و برادرند. آنها میخواهند حفظ كنند این انتظامات را برای ملت. ملت وقتی دید كه این طایفه خدمتگزار او هستند و محبت به او می كنند، به كسی كه خدمت به او می كند، حفظ می كند نظم مملكتش را، قهراً علاقمند می شود. شما كوشش كنید كه همین معنایی را كه الان هست كه بنا این است كه رژیم جمهوری اسلامی رژیم مردمیباشد و همه با هم باشند، در دل ها زنده كنید. … شما امروز شهربانی دولت جمهوری اسلامی هستید، افرادتان یكی یكی باید ملاحظه این را بكند كه من در شهربانی اسلامی دارم كار می كنم. رئیس شهربانی هم باید همین معنا را در ذهنش بیاورد. جمعیتتان هم باید همین معنا  در ذهنش باشد كه ما در یك مملكتی می خواهیمكار كنیم كه این مملكت مال امام زمان ـ سلام الله علیه ـ است، مال حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ و مال پیغمبر (ص) است. ما داریم خدمت

به پیغمبر و اسلام می كنیم. ما نباید به مردم حالا ـ عرض كنم كه ـ قدرت فروشی بكنیم. خیال بكنیم ما یك قدرتمندی هستیم و مردم چیزی نیستند. اگر این كار را بكنید محبوب مردم نیستید. دلهاتان مطمئن، آرام، وقتی شب می روید منزل، با دل آرام منزل می خوابید، هیچ تشویشی در كار نیست. اما اگر یك رژیمی باشد كه مخالفت بخواهد بكند، حتی آن كسی كه ظالم است به حسب نوع مردم ـ مگر بعضی شان كه دیگر متبدل به یك حیوانی شده اند ـ آنها ناراحت اند از این كه اذیت كنند مردم را، این یك چیزی جبلی است، آدم وقتی هم به یكی اذیت بكند خودش هم ناراحت می شود. اما در این رژیم باید همه با دل راحت انشاء الله و با قدرت، اما قدرت برای اشخاصی كه فساد می كنند، و رحمت برای دوستان خودتان، "اشداء علی الكفار رحماء بینهم" دستور خداست كه وصف مؤمنین این است كه در مقابل اجانب می ایستد قوی، بین خودشاندوست و رفیق و رحیم و اینها…

رهنمودهایی از مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) به پرسنل نیروی انتظامی:

… آنچه من از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی توقع دارم در سه فصل قابل بیان است. خصوصیت اولاقتدار است. نیروی انتظامی باید دارای اقتدار باشد. اقتدار یك امر معنوی است و و با صدای كلفت واسلحه تیز و مشت محكم تفاوت دارد.اقتدارهای ظاهری در حقیقت اقتدار نیست. باید وضعیتی به وجود آید كه هم نیروی انتظامی در خود احساس قدرت كند و هم آحاد ملت دریابند كه پاسدار و حافظ امنیت فردی  و اجتماعی آنها، یك مجموعه

مقتدر است و می تواند از مردم دفاع كند و هم دشمن مخل امنیت بفهمد كه نیروی انتظامی مقتدر وتواناست.

خصوصیت دوم عزت نفس است. نیروی انتظامی باید در چشم مردم عزیز باشد. این عزت از رفتار نیرویانتظامی و چگونگی انجام وظیفه او ناشی می شود. اگر كسی آلوده و اسیر شهرت و تملق و یا وابسته به پول و مادیات بود، بدون استثنا در چشم مردم ذلیل می شود و به دنبال آن سقوط خواهد كرد. پس عزت نیروی انتظامی به این است كه پارسایی و پاكدامنی در تمام اركان آن مشاهده شود و همه احساس كنند كه این نیرو پاكدامن است و خود را آلوده نمی كند و برای عوضهای قلیل مادی و حقیر مادی و پست ارزشی قائل نیست. این یك امر روحی و معنوی است كه برای نیروی انتظامی عزت خواهد آورد. خصوصیت سوم رحمت و مهربانی است. باید نسبت به مردم كه می خواهید از خانه، جاده، امنیت، مرز و كسب و كار آنها محافظت كنید احساس رأفت و رحمت داشته باشید. مردم باید این معنا را لمس كنند كه همان نیروی مقتدر و با صلابتی كه در مقابل مخل امنیت با كمال قدرت و صلابت می ایستد، وقتی با مردم و افراد مظلوم مواجه می شود با رحمت و رأفت برخورد می كند. پس سه عنصر قدرت، عزت و رحمت خصوصیاتی است كه در نیروی انتظامی پیدا شد. این نیرو در حدی خواهد بود كه جامعه اسلامی می تواند به عنوان پشتوانه ای كارآمد و قابل قبول به او تكیه كند. نكته ای وجود دارد كه درحقیقت محور این بحثها، و آن موضوع دفاع از ارزشهای اسلامی است. هم شما و هم آحاد ملت ایران باید به این نكته توجه كنید. اگر مجموعه ای با قدرت و عزت در میان مردم ظاهرشد، همه باید بدانند كه این مجموعه بنا دارد از ارزشهای اسلامی دفاع كند. در درون نیروی انتظامی باید ارزشهای اسلامی معیار و میزان باشد.