تبیان، دستیار زندگی

چگونه با نوه‌هایتان رفتار کنید؟

بچه‌ها مانند خمیر هستند. درست مانند یک گل مرطوب که می‌توانید آن را به هر شکلی که دوست دارید، در بیاورید. شما به عنوان پدربزرگ و مادربزرگ، با تجربه گرانبهایی که دارید، می‌توانید زندگی نوه‌هایتان را با استفاده از ارزش‌های صحیح، شکل دهید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
سلامت، نوه، والدین، پدربزرگ و مادربزگ، خانواده،همسر،تربیت فرزند،کلیک سلامت
پایه و اساس را درست بنا کنید
درباره‌ی چیزهای کوچکی که در زندگی وجود دارد، با آنان صحبت کنید. درباره‌ی مسائل جزئی‌ای که اهمیت زیادی دارند ولی بیشتر مردم آن را فراموش می‌کنند، با نوه‌هایتان حرف بزنید.

به آنان ارزش های قدیمی ولی همواره تازه، مانند عدم خودخواهی، توجه و احساس مسئولیت در برابر دیگران را آموزش دهید. همه ی مسائلی را که والدینشان به علت گرفتار بودن نمی توانند آموزش دهند، به آنان بیاموزید. درس هایی را بیاموزید که در آینده هرگز در مدارس نخواهند آموخت، به آنان یاد دهید که گاهی اوقات از خودشان بپرسند:

«ما برای دیگران چه کاری انجام می دهیم».

پدر و مادر پدری، در مقابل پدر و مادر مادری
اگر در حضور فرزندانتان، از پدر و مادر یکدیگر بدگویی کنید، کار بسیاری نادرستی انجام داده‌اید. در بیشتر خانه‌های هندوستان، از همان دوران کودکی نوه‌ها، پدر و مادر، مادری افراد خوب و پدر و مادر پدری، افراد بدی جلوه داده می‌شوند.

هرگز جلوی فرزندانتان از پدر و مادر همسرتان بد نگویید. اگر بخواهید صداقت و وفاداری بچه‌ها را در همان دوران کودکی تقسیم کنید، گیج می‌شوند. این کارها روی بچه‌ها تأثیر بد روانی می‌گذارد. از آنجا که یک مادر می‌تواند نفوذ بسیار بیشتری روی فرزندان خود داشته باشد، تلاش می‌کند با حرف‌هایش به بچه‌ها نشان دهد که باید خانواده مادری‌شان را بیشتر از خانواده پدری، دوست داشته باشند. هیچ نیازی به این کارها نیست. بچه‌ها می‌توانند پدربزرگ و مادربزرگ مادری و پدری‌شان را به یک اندازه دوست داشته باشند.

مراقب رفتار با نوه نوجوانتان باشید
نوه نوجوانتان همواره در حال صحبت کردن با تلفن است. شما نگران هزینه  آن هستید. از اینکه چرا والدین او (پسر و عروستان) قادر به کنترلش نیستند، صحبت می‌کنید، افزون بر این، شما از این متحیرید که مگر آنان چقدر حرف برای گفتن دارند.

چه کار می‌کنید؟ آیا سرش فریاد می‌کشید و به او می‌گویید که در روزگار شما، صحبت کردن با تلفن قدغن بود؟ آیا تهدیدش می کنید که تلفن را قطع خواهید کرد؟ آیا عروستان را متهم می کنید که طرز تربیت  کردن یک دختر و یا پسر را بلد نیست؟

خیر،اگر عاقل هستید، هیچ یک از این کارها را انجام ندهید. به جای آن، نوه‌تان را تشویق کنید که سرگرمی‌هایش را بیشتر کند و از او بپرسید که به چه چیزهایی علاقه دارد. سپس با صبر و ملایمت، او را تشویق به خواندن کتاب و مجله نمایید. از او بخواهید درباره‌ی مدرسه یا دانشکده‌اش، دوستان و رویاهایی که درباره‌ی آینده دارد، با شما صحبت کند. اگر راه‌های بهتری را که می‌تواند وقتش را با آن پر کند، نشان او دهید، می توانید از ساعات تلف شده عمرش در آینده بکاهید. هم‌چنین می‌توانید با حسابی دقیق، به او نشان دهید که یک تماس تلفنی که ساعت‌ها طول می‌کشد، می‌تواند چقدر هزینه در بر داشته باشد.
منبع : کیلک سلامت
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.