تبیان، دستیار زندگی

 آرامش واقعی در زندگی

 آرامش یعنی بدن با حداکثر توان فیزیکی و روانی خودش در حال حرکت باشد اما توأم با صافی و روانی در حرکت و به دور از خطرات و تهدیدها.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
آرامش


خودرو اگر به گونه‌ای طراحی شده باشد که از نظر امکانات داخلی در عین محکم بودن نرم و راحت باشد و از نظر خارجی هم به گونه‌ای طراحی شده باشد که در مواجهه با هر دست‌اندازی آثار و سروصدای آن را به داخل اتومبیل انتقال ندهد، و این اتومبیل هم با تمام سرعت رو به هدفی مشخص در حال حرکت باشد، احساسی که مسافران آن در چنین حالتی دارند همان احساس آرامش هست.

پس آرامش انسان فقط در مسیر رشد و تکامل است که معنی پیدا می‌کند و نه در حال ایستایی و درجا زدن.

اگر انسان با حداکثر توان فیزیکی و روانی حرکت کند (که شش ویژگی دارد) به سوی هدفی(که چهار ویژگی دارد) در آن روز آن احساس عمیق لذت، شادی و رضایت همانخوشبختی و آرامش هست.

هدفی که با حداکثر توان به سوی آن در حال حرکت هستیم باید چهار ویژگی زیر را داشته باشد:

1- هدف واقعی باشد و نه ذهنی و خیالی.

2- هدفی باشد ممکن. چون خیلی اهداف با اینکه واقعی است اما برای من ممکن نیست.

3- هدفی عمومی و جهانی است. مثل سلامتی، محبت و علم.

4- هدف اخلاقی و انسانی باشد.

حرکت و فعالیت من برای رسیدن به آن هدف هم شش ویژگی باید داشته باشد:

1- آگاهانه باشد: نه از سر تقلید، تلقین، تعصب و نادانی.

2- آزادانه باشد: یعنی می‌توانم آن را بکنم یا نکنم.

3- مهربانانه است: بنای کارم بر مهربانی است.

4- سازنده.

5- مسئولانه.

6- اخلاق و انسانی.

روزی که در انسان این اتفاق بیفتد یعنی با تمام توان حرکت کند، حرکتی که آن شش ویژگی را دارد، به سوی هدفی که آن چهار ویژگی را دارد، تمام سلول‌های مغزی از یک هارمونی، همبستگی، وابستگی و پیوستگی برخوردار می‌شوند.

روزی که مغز من که تمام وجود من است من را در چنین حالتی قرار دهد، من با کل خلقت که درست در همین مسیر و با همین قانون در حال حرکت هستند، هم نوا و هماهنگ و همراه می‌شوم. یعنی من با تمام وجودم با حرکت طبیعت همراه می‌شوم.
منبع: خانواده
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.