تبیان، دستیار زندگی
ه" على بن بابویه قمى , در حدودسال 220 هـ.ق در قم و خاندانی روحانى و اصیل متولد شد. استادان و مشایخ على بن بابویه تقریبا همان مشایخ كلینى یعنى محمد بن یحیى العطار و على بن ابراهیم قمى و احمد بن ادریس اشعرى و حسین ابن محمد ب...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فخر رواة الشیعه الامامیة و کهف الشریعة الاسلامیة على بن بابویه قمى "اعلی الله مقامه"

على بن بابویه قمى , در حدودسال 220 هـ.ق در قم و خاندانی روحانى و اصیل متولد شد.
استادان و مشایخ على بن بابویه تقریبا همان مشایخ كلینى یعنى محمد بن یحیى العطار و على بن ابراهیم قمى و احمد بن ادریس اشعرى و حسین ابن محمد بن العطار و عبدالله بن حسن مؤدب و محمد بن احمد ابن هشام و ابو خلف عجلى مى باشند .
معروفترین شاگردان او غیر از دو فرزندش ابو جعفر صدوق و ابو عبدالله الحسین ، عباس بن عمر كلوازانى و تلعكبرى و احمد بن داوود قمى و سلامة بن محمد بودند.
گفتار بزرگان :
نـجـاشـى از اصـحاب خود نقل كرده است, كه مجمعى از اصحاب شنیده اند كه : پـیـش ابوالحسن على بن محمد سمرى (ره ), یكى از نواب چهارگانه امام عصر (عج ) بودیم كه او گفت : خداوند رحمت كند على بن حسین بن بابویه را به او گفته شده كه او زنده است در پاسخ گفت : نه , او امروز به رحمت ایزدى پیوست تاریخ آن را یادداشت كردند و خبر رسید كه او همان روز از دنیا رفته است.
خصوصیات اخلاقی:
او مورد عنایت خاصه حضرت امام زمان (عجل اللّه تعالى فرجه الشریف )واقع شده است و نامه اى از سـوى آن بـزرگوار توسط حسین بن روح نوبختى به اورسیده است كه متن آن در رجال نجاشى این گونه آمده است : ابـوالحسن على بن حسین بن موسى بن بابویه قمى , شیخ بزرگ و پیشواى قمى ها در روزگار خـویـش , فقیه و مورد وثوق آنان , او به عراق آمد و با ابوالقاسم حسین بن روح (رحمه اللّه ) ملاقات نـمود و از او مسائلى را پرسید سپس با او مكاتبه نمود و این مكاتبات توسط على بن جعفر بن اسود انـجـام مـى پذیرفت در یكى از این مكاتبات از او مى طلبد كه نامه اى را به محضر صاحب امر (عج ) بـرسـاند كه در آن نامه درخواست دعائى درباره فرزند صورت گرفته بود, پس در پاسخ او چنین آمـد كه ما ازخداوند متعال درخواست نمودیم كه فرزندى به تو عنایت فرماید و به زودى دوفرزند ذكور نیكوكار و خیر نصیب تو خواهد شد . پـس از آن مـكاتبه بود كه ابوجعفر و ابوعبداللّه از یك همسر ام ولدى متولدگردیدند از ابوعبداللّه حـسـین بن عبیداللّه آمده است كه مى گفت : از اباجعفر مى شنیدم كه بارها مى گفت : من با دعاى صاحب امر و امام زمان (عج ) به دنیا آمده ام و به این عنایت افتخار مى نمود
مقام علمی :
ابـوالـحـسـن على بن الحسین بن موسى بن بابویه , یكى از فقهاى نامدار و یكى ازاصحاب فتوى و اجـتـهـاد, و در عصر خویش رئیس فقها و محدثین و پیشواى مردم قم بوده است شیعیان در امور دینى به او مراجعاتى داشته اند و فتوایش نزد همگان نافذ ومحترم بوده است . در بـیـان عـظـمت علمى و منزلت قدس و تقواى او, همین بس است كه فقهاى مادر مواردى كه حـدیـثى از اهل بیت عصمت و طهارت (ع ) نرسیده باشد, و از او فتوایى در آن زمینه وجود داشته بـاشـد, فـتاواى او را به علت نزدیك بودن به عهد امامت وعصر معصوم (ع ), به منزله حدیث تلقى مـى كـردنـد و فـتواى او را نشانى از وجودحدیث در آن زمینه قلمداد مى نمودند چنانكه شهید اول در كتاب ذكرى با این تعبیربیان فرموده اند:. اصـحـاب مـا, دستورالعمل خود را از رساله على بن بابویه مى گرفتند, هنگامى كه دسترسى به نص روایت نداشتند, چون اعتماد و اطمینان كاملى به او داشتند .
وفات :
عـلـى بـن بـابـویـه در سـال 329 .هـ ق در درگذشت , و در قم , نزدیك صحن مطهر حضرت معصومه (س ) مدفون گردید و مزارش معروف , و هم اكنون مورد زیارت و عنایت مردم می باشد.