تبیان، دستیار زندگی

التهاب واژن، بیماری شایع زنان

واژینوز باکتریال، حالتی است که در آن تعادل طبیعی باکتریها در واژن به هم می خورد و با تکثیر باکتری های مشخص جایگزین می شــود. این حالت، گاهی اوقات با ترشــح غیر طبیعی، بوی بد، خارش، درد و سوزش همراه می شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
التهاب واژن ، بیماری زنان، عفونت، باکتری، واژینوز باکتریال، واژینال، زنان، سوزش ادرار، حاملگی، جنین،سلامت، بیماری های زنان ، ماهنامه کودک، شماره 103
واژینوز باکتریال چیست؟

واژینوز باکتریال، حالتی است که در آن تعادل طبیعی باکتریها در واژن به هم می خورد و با تکثیر باکتری های مشخص جایگزین می شــود. این حالت، گاهی اوقات با ترشــح غیر طبیعی، بوی بد، خارش، درد و سوزش همراه می شود.

شیوع واژینوز باکتریال چقدر است؟

واژینوز باکتریال، شایعترین عفونت واژن در خانم های سنین باروری است.

چگونه افراد به واژینوز باکتریال مبتلا می شوند؟

 علت واژینوز باکتریال کاملا شناخته شده نیست. در این بیماری، یک عدم تعادل در باکتری های طبیعی موجــود در واژن به وجود می آیــد. واژن، به طور طبیعی،ً حــاوی باکتری های خوب اســت و کمتــر، باکتری‌های مضــر دارد. واژینوز عموما باکتریال زمانی رخ می دهد که باکتری های مضر افزایش یابند. هر خانمی می تواند به این بیماری مبتلا شود. اگرچه بعضی شرایط، احتمال ابتلا به واژینوز باکتریال را زیاد می‌کنند که مهمترین آنها عبارتند از:

1-دوش واژینال
2-استفاده از یک وسیله داخل رحمی مانندIUD برای جلوگیری از بارداری

 هنوز مشخص نشده است که فعالیت جنســی چه نقشی در بروز واژینوز باکتریال دارد. استفاده از توالت فرنگی مشترک، اســتخر یا تماس با وسایل منجر به انتقال این بیماری نمی شود. زنانی که سابقه تماس جنســی ندارند، به ندرت به واژینوز باکتریال مبتلا می شوند.

علائم و نشانه های واژینوز باکتریال چیست؟

 زنان مبتلا به این بیماری، ترشــح غیرطبیعی واژن همراه با یــک بوی نامطبوع دارند. بعضی از زنان، بــوی ماهی را به ویژه بعد از نزدیکــی گزارش می کنند. اگر ترشح وجود داشته باشد، سفید یا خاکستری رنگ است. این بیماران ممکن است سوزش حین ادرار کردن یا خارش داشته باشد. بعضی زنان مبتلا، هیچ علامتی را گزارش نمی کنند.

عوارض واژینوز باکتریال چیست؟

در اغلب موارد، واژینوز باکتریــال هیچ عارضه ای ایجاد نمی کند اما یک ســری خطرات را افزایش میدهد:

1-ابتلا به واژینوز باکتریال در یک خانم، اســتعداد ابتلا به عفونتHIV را افزایش می دهد؛ البته به این شــرط که فرد با ویروسHIV مواجه شــود. ( ویروسHIV ویروس مولد بیماریAIDS است ) .

2-ابتال به واژینوز باکتریال، احتمال انتقــالHIV را از یک خانم مبتلا به عفونت HIVبه همسرش زیاد میکند. 3-ابتلا به این بیماری با افزایش احتمال ایجاد بیماری التهابی لگنی متعاقب عمل جراحی از قبیل برداشتن رحم یا سقط همراه است.

4-ابتلا به واژینــوز باکتریال در حاملگی می تواند یک ســری عوارض حاملگی را افزایش دهد.

5-ابتلا به این عفونت، استعداد ابتلای شخص مبتلا را به سایر عفونت های منتقله از راه جنسی مثل کلامیدیا و سوزاک افزایش می دهد.

واژینــوز باکتریال بــر خانم حاملــه و نوزادش چــه تاثیری دارد؟

 احتمال زایمان جنیــن نارس یا با وزن کــم حین تولد در خانــم حامله مبتلا به واژینوز باکتریال افزایش مییابد. باکتری مولد واژینوز باکتریال، گاهی رحم و لوله هــای رحمی را درگیر می کند. این نوع عفونت، بیماری التهابی لگنی نام دارد. بیماری التهابی می تواند منجر به نازایی شــود یا در اثر آسیب رســاندن به لوله‌های رحمی، شانس حاملگی خارج رحمی را افزایش دهد. حاملگی خارج رحمی یــک وضعیت تهدید کننده حیات است که در آن جنین، خارج از رحم به ویژه در لوله های رحمی جایگزین می شود و با خطر پارگی لوله رحمی همراه است.

چگونه واژینوز باکتریال تشخیص داده می شود؟

پزشــک با معاینه بالینی واژن، تهیه نمونه از ترشــحات واژن و ســپس، مشاهده باکتریهای داخل ترشحات در آزمایشگاه به تشخیص می رسد.

درمان واژینوز باکتریال چیست؟

 اگرچه ایــن عفونت، گهگاهــی به صورت خود به خــود بهبود می یابــد اما تمام خانم های با علائم واژینوز باکتریال باید درمان شــوند تا از عوارضی نظیر بیماری التهابی لگنی جلوگیری شود. همسر بیمار نیاز به درمان ندارد. درمان، به ویژه در خانم های حامله بسیار مهم است. تمام خانم های حامله ای که یــک زایمان پیش از موعد یا نــوزاد با وزن کم حین تولد داشته اند باید از نظر واژینوز باکتریال معاینه شوند - حتی اگر علامت نداشته باشند- و سپس برای این بیماری درمان شوند. بعضی از پزشــکان پیشــنهاد می کنند که تمام خانم‌هایی که عمل جراحی نظیر برداشــتن رحم یا ســقط دارند، باید قبل از عمل جراحی، حتی در غیاب علامت عفونت برای کاهش خطــر ابتلا به بیماری التهابی لگنی، بــرای واژینوز باکتریال درمان شوند. واژینوز باکتریال با آنتی بیوتیک قابل درمان است.

دو آنتی بیوتیک مختلف برای درمان واژینوز باکتریال پیشنهاد می‌شــود:

مترونیدازول یا کلیندامایسین. این داروها در دوران بارداری هم قابل استفاده هســتند اما مقدار درمانی آن متفاوت است. خانم مبتلا به این عفونت که از نظر ویروس HIV نیز مثبت اســت، به طور مشابه درمان می شود. واژینوز باکتریال، بعد از درمان ممکن است عود کند.

چگونه می تــوان از ابتلا بــه واژینوز باکتریال پیشــگیری کرد؟

 1-پایبندی به خانواده و اصول اخالقی

2-خودداری از دوش واژینال

3-درمان کامل واژینوز باکتریال، حتی اگر علائم وجود نداشــته باشــد یا خفیف باشد.

منبع : ماهنامه کودک 
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.