تبیان، دستیار زندگی
ری شهید حجة الاسلام والمسلمین مصطفی انصاریسال1326ش درآبادان پا به عرصه گیتی نهاد وخانواده مومن ومتعهدش اورا از همان آغاز با الفبای معنویت آشنا ساختند. با پشت سر گذاشتن دوران دبیرستان به قم رفت وبا همتی بلند به تحصیل علوم و...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شهید حجة الاسلام والمسلمین مصطفی انصاری

شهید حجة الاسلام والمسلمین مصطفی انصاریسال1326ش درآبادان پا به عرصه گیتی نهاد وخانواده مومن ومتعهدش اورا از همان آغاز با الفبای معنویت آشنا ساختند. با پشت سر گذاشتن دوران دبیرستان به قم رفت وبا همتی بلند به تحصیل علوم ومعارف اهل بیت ع پرداخت. سال 1340در گرماگرم مبارزات مردمی باارسال اعلامیه های حضرت امام به آبادان وتکثیر نوار سخنرانیهای انقلابی وتوزیع آنها در سنین نوجوانی وارد عرصه سیاسی اجتماعی انقلاب شد.
سال1342به شهر دورود رفت ودر آنجا به صورت مخفیانه به تبلیغ وترویج اهداف بلند امام خمینی ره پرداخت. سالها تبلیغ وفعالیت این شهید سعید در دورود موجی بزرگ در میان مردم این شهر به وجود آورد.
سال57بایک سخنرانی در مسجد قائم آن شهر لرزه بر اندام ماموران رژیم پهلوی انداخت تاآنجا که بعد از سخنرانی بلافاصله اورا دستگیر کرده وبه زندانهای بروجرد وخرم آباد بردند. در مقابل ارعاب وتهدید وشکنجه آنان همچون کوهی استوار ومقاوم ماند.
محبوبیت شهید انصاری بدان حد رسیده بود که آزادی او از زندان به اصرار مردم صورت گرفت همگان به خیابانها ریخته وبا شوق وشعف بسیار از اواستقبال کردند بدان گونه که هنوز خاطرات آن ایام وابراز ارادتهای خالصانه مردم به آن شهید فرزانه در یادها زنده است وبه جانها صفا می بخشد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به مبارزه با گروهکهای منافقین وضد انقلاب پرداخت به طوری که به صورت خاری در چشم آن ها در آمد وبعداز شهادتش در رادیوهای بیگانه اظهار خوشحالی کردند.
در سال62بااصرار فرمانده کمیته های انقلاب اسلامی کشور به فرماندهی کمیته های انقلاب اسلامی استان لرستان منصوب شد وپس از 2سال بادعوت انجمنهای اسلامی صنایع استان به عنوان عضو هیات رئیسه شورای مرکزی اسلامی کار لرستان نیز برگزیده شد وبرای راه اندازی این تشکل جوان اسلامی در کارخانجات این استان مجدانه فعالیت کرد وبر این عقیده بود که روحانیت در تمام امور باید وظیفه خطیر تبلیغ وارشادرا سرلوحه کار خود قرار دهد. در کنار این مسئولیتها از تحصیل وتدریس نیز غفلت نورزید ودر آموزش وپرورش وصنایع دفاع و.... به تدریس اصول اعتقادات ومعارف اسلامی اشتغال داشت.
شور وحالی عجیب داشت. فانوس عشق به عترت رسول الله دردلش شعله می کشید واز زبانش حماسه امید وایثار درراه ولایت می بارید. حرفهای تازه ای داشت رفتن قاموس زندگی اش بود وصداقت فلسفه زیستن اش. سرانجام دوم بهمن 65در حمله هوایی نیروهای بعثی به شهادت رسید ودر 39سالگی سندی خونین از خود درآسمان رشادت وشهامت پیش روی زمینیان به جای گذاشت.