تبیان، دستیار زندگی
رت شهید حجةالاسلام والمسلمین محمد تقی بشارت بزرگ بود وعظمت در نگاهش موج می زد. عزم مردان با عزت وهیبت شیردلان دلاور را یکجا در خود جمع کرده بود. شعله خلوص از سینه بی کینه اش زبانه می کشید ودر عشقی جاودانه می سوخت. درخشش در...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شهید حجةالاسلام والمسلمین محمد تقی بشارت

شهید حجةالاسلام والمسلمین محمد تقی بشارت بزرگ بود وعظمت در نگاهش موج می زد. عزم مردان با عزت وهیبت شیردلان دلاور را یکجا در خود جمع کرده بود. شعله خلوص از سینه بی کینه اش زبانه می کشید ودر عشقی جاودانه می سوخت. درخشش در چهره اش هویدا بود وبا تمام وجود تابندگی را تکثیر وایمان را تفسیر می کرد. حیاتش را درسال 1324در دهاقان آغازی دودر اندک زمانی با فراگیری دوره ابتدایی ومتوسطه به جرگه حوزویان وارسته گروید ودر حوزه های علمیه قم واصفهان ومشهد جرعه نوش کوثر کلام اهل بیت ع گردید. او که هیچ گاه روح بزرگش را در جایی محصور نکرده بود با دیدن خفقان حکومت پهلوی به تظاهرات واعتراضات گسترده ای دست می زند ودرقم اداره این تجمعات را به عهده می گیرد سخنان کوبنده وآتشین او که از کوره ی گداخته دل بر لبانش جاری می گشت روح رشادت وشهامت را در دلهای مردم زنده می کرد. واین گونه بود که ظلمت حکومت ننگین پهلوی به خیال خود روشنایی چراغ افروخته هدایت رادر سیاهی زندانهای هولناکش به خاموشی گرایاند. آنگاه که چشمه سار زلال ایمان در کوی وبرزن این کشور به جوشیدن گرفت وبر عمق جان موئمنین نفوذ کرد به پاسداری از دستاوردهای این نهضت مبارک قیام کرد وتمام خواندنیهای کلاس عشق وایثار وایمان را در آوردگاههایی همچون نمایندگی مردم از گچ ساران نمایندگی امام در جهاد سازندگی سرپرستی بنیاد شهید سرپرستی کمیته انقلاب اسلامی سمیرم نمایندگی مردم استان کهکیلویه وبویر احمد در مجلس خبرگان ونمایندگی مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی مرور کرد.
اوکه در حوزه زلال بهترین گفته ها وحدیث ها وتفسیرها را به جنبه وسیعش نشانده بود به کارهای علمی نیز روی آورد وبه تنظیم کتاب (خوارج از دیدگاه نهج البلاغه)وترجمه کتاب (مجموعه ورام)ونوشتن مقالات متعدد مشغول شد. شهید بشارت که عضو کمیسیون امور داخلی کشور وکمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی نیز بود در جلسات هفتگی نمایندگان ومسئولین اجرایی کشور که در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی برگزار می شد حضور دائم وفعالانه داشت چرا که راهی بود که خود قدم در آن نهاده بود وباید با تمام و کمال به پایان می رسانید. او که آرزو داشت پروانه جانش را گرد خورشید فروزان انقلاب وامام به پرواز در آورد ودر آن راه فدا کند آنگاه که از عروج خونین 72عاشق دلسوخته وحادثه 7تیر آگاهی یافت آنچنان شرری به جانش افتاد که دیگر آرام وقرار نداشت. وچنان نیز شد وهمای سعادت بر شانه هایش نشست و کاروان شهیدان انقلاب اورا به خویشتن خواند وگلواه سینه ی آسمان را شکافت وستونی خونین از خاک تا افلاک به هوا برخاست وعطر وصال در مشام جان بیدار آن عاشق دلسوخته اوج گرفت هفتم دی ماه 1360به دست منافقی کوردل در تهران به شهادت رسید .