تبیان، دستیار زندگی

خسرو خسروی: تعامل مردم با دیوارنگاری‌ها قابل توجه است

خسرو خسروی، عضو هیأت داوران چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران سطح تعامل مردم با آثار دیوارنگاری شده را قابل قبول خواند و گفت: به نظر من سطح آثار این دوره از دوسالانه خوب بود چرا که کارها بیشتر در این دوره متمرکز شده بوند لذا سطح آثار رشد کیفی خوبی داشت.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
خسرو خسروی، با بیان اینکه احساس می‌کنم که شکل های جدیدی در عرصه دیوارنگاری شکل گرفته که قابل توجه است، ادامه داد: به نظر من آثار حاضر در بخش آزاد خوب بودند اما کارهای نخبه بسیار اندک بود زیرا ما در این دوسالانه بیشتر آثاری با سطح متوسط را شاهد هستیم لذا کیفیت کارها روی سطح متوسط متوقف شده است.
خسرو خسروی

او بر لزوم نخبه پروری در آثار دیوارنگاری تاکید کرد و افزود: باید در راستای تولید آثار نخبه و نخبه پروری تلاش بیشتری انجام شود به همین خاطر من فکر می کنم که لازم است، فراخوان در دو بخش عمومی و تخصصی منتشر شود.

خسروی آثار متوسط را نتیجه فراخوان عمومی خواند و گفت: وقتی فراخوان عمومی ارائه می شود، آثار با سطح کیفی متوسط برای آن ارائه می شود لذا لازم است که از افراد متخصص نیز در بخش تخصصی دعوت به عمل آید تا شاهد شکل گیری آثار نخبه باشیم البته این بدان معنا نیست که بخش پیشکسوتان را دوباره راه اندازی کنیم.

عضو هیأت داوران بخش هنری؛ ایده پردازی و طراحی چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران افزود: در راستای افزایش سطح کیفی آثار دیوارنگاری می توان از افراد متخصص تر دعوت به عمل آورد تا سطح کارهای بهتری را ارائه دهند.

خسروی دیوارهای شهر را به شدت محتاج این کار دانست و ادامه داد: به نظر من باید در سطح شهر آثار دیوارنگاری بیشتر دیده شود زیرا دیوارهای تهران به شدت محتاج کار هستند.

به گفته او باید برای رشد توانایی های بصری شهروندان هر دو یا سه سال یکبار دیوارنگاری ها را تغییر دهیم به همین خاطر من فکر می کنم که اجرای این طرح به شکل رقابتی ایده بسیار خوبی است که تا امروز نتیجه قابل تاییدی نیز در بر داشته است.

عضو هیأت داوران بخش هنری؛ ایده پردازی و طراحی چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران، درباره تاثیرگذاری آثار بر روی شهروندان گفت: به نظر من کارهای دیواری ارائه شده تا امروز بر روی شهروندان تاثیر خوبی داشته است البته بیان دقیق این امر نیازمند پژوهشی دقیق است که بر مبنای یک جامعه آماری شکل می گیرد اما من به عنوان یک ناظر حرفه ای معتقدم که مردم با آثار دیوارنگاری شهر تعامل خوبی برقرار کرده اند.

خسروی در خصوص ملاک های انتخاب آثار به تعامل با مخاطب و توجه به نیازهای بصری جامعه اشاره کرد و افزود: به نظر من عادت کردن مردم به دیوارنگاری ها باعث کاهش تاثیرگذاری آنها می شود لذا لازم و ضروری است که ما تغییراتی را در این بخش داشته باشیم زیرا تغییر سطح کیفی این آثار می تواند تعامل با مردم را افزایش دهد در حالیکه الگوهای ثابت این تعامل را کمرنگ می کند و از بین می برد.

عضو هیأت داوران بخش هنری؛ ایده پردازی و طراحی چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران درباره شکل رقابتی این رویداد گفت: باید برای شکل رقابتی دوسالانه برنامه های جدی تری تدوین شود تا شاهد ظهور آثار نخبه در این عرصه باشیم.

منبع: هنرآنلاین