تبیان، دستیار زندگی

اما از دردِ سر

یکی از مشکلات شایع در حاملگی، سردرد است که به علت تغییرات هورمونی و گردش خــون در دوران حاملگی ایجاد می شود. در سه ماهه اول، به خصوص در هفته نهم و دهم بارداری به حداکثر خود می رسد و با افزایش ســن بارداری، به مرور کم می شــود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
سردرد، بیماری، گرد خون، افسردگی، میگرن، بارداری، انحراف چشم، سرفه، سلامت، ماهنامه کودک ، شماره 104
بیشتر سردردها به علت خســتگی یا یک بیماری ساده به وجود می آیند ولی در بعضی از موارد می تواند علامت بیماری مهم و خطرناکی باشد.

انواع سردرد

1-سردرد با علل شایع

سردرد ناشی از اســترس، به علت گرفتگی و سفت شدن عضلات سر اســت که به صورت درد خفیف تا متوسط در ناحیه پس گردن و پشت سر رخ می دهد، ساعت ها طول می کشد و با مالش، استراحت، استفاده ی از کیسه آب گرم یا یخ و مّسکن، درد کاهش می یابد. سردرد ناشی از افسردگی نیز به همین شکل ظاهر می شود.

میگرن، اغلب به صورت سردرد در نیمی از سر همراه با تهوع و استفراغ و بدتر شدن در اثر نور همراه است. خوشــبختانه، در حاملگی معمولا سردردهای میگرنی کاهش یافته و نیاز به دارو هم به همین ترتیب کم می شود اما باید به یاد داشــت مصرف داروهایی مثل ارگوتامین ها که در درمان میگرن بسیار استفاده می شوند، در حاملگی ممنوع است. صرع، در مادر باردار موجب استرس زیادی می شود زیرا مصرف داروهای مربوط به این بیماری می تواند احتمال بروز اختالالتی در جنین شود.

2-سر درد با علل ناشایع

 وجود لخته در سیاهرگها، در ناحیه سر، درد را ایجاد می کند و در طول چند روز، این درد تشــدید شده، گاهی می تواند کاملا ناگهانی به ســردرد شــدید تبدیل شــود. ناتوانی در حرکت یک یا هر دو دست و پا، ضعف در یک ســمت از صورت یا ســختی در صحبت را به همراه خود دارد. البته این مشکل بیشتر در دوره پیش و پس از زایمان رایج است. تومورهــای مغزی، اغلــب با افزایش فشــار داخل جمجمه باعث ایجاد ســردرد نســبتا شدید دائمی می شوند که صبح ها شدیدتر اســت. این سردرد با حرکاتی نظیــر خم شــدن، زور زدن، حبس کردن نفس، ســرفه و حرکت دادن ســر بدتر می شــود. سردرد ناشی از تومورهای مغزی معمولا با استفراغ )گاهی بدون حالت تهوع) همراه است.

خونریزی مغزی، خونریــزی داخل جمجمه، علاوه بر ایجاد سردرد شــدید ممکن است با فلج عضلات چشم، دوبینی یا خونریزی در لایه های داخل چشم همراه باشد. به علاوه، گاهی اوقات سکته های مغزی باعث ایجاد نقایصی در میدان دید می شــوند که با بررسی میدان دید قابل تشخیص است.

التهاب پرده های مغزی(مننژیــت)، عالوه بر ایجاد ســردرد می تواند باعــث فلج عضالت چشــمی و ایجاد انحراف چشــم و دوبینی شود. به علت التهاب پرده های مغزی، گاهی ترس از نــور و درد در موقع حرکات چشم نیز وجود دارد. مشکلات چشــمی، معمولا باعث درد در جلوی سر می شــود و با اختلالات در بینایی از قبیل دوربینی، نزدیک بینی، آستیگماتیســم در ارتباط اســت. به همین علت یکی از اولین توصیــه ها در هنگام بروز سردرد، بررسی و معاینه وضعیت چشم ها می باشد.

سردرد ناشی از فشارخون، در مسمومیت حاملگی )پره اکالمپســی) که عموما بین هفتــه 20 تا 30 بارداری شروع می‌شــود و در خانم های بارداری که دچار افزایش فشارخون هستند، رخ می دهد. تورم دســت و پا و صورت در آنها دیده می شود. افزایش وزن غیرعــادی و هفتگی، وجــود پروتئین در ادرار و نوســانات فشــارخون در این مادران سبب بروز سردردهای ناگهانی در آنها می شود. اگر این علایم جدی گرفته نشــوند، احتمال دارد کــه مادر دچار مسمومیت حاملگی(پره اکالمپسی) شود.

اگر ســردرد شــما همراه با موارد زیر باشد، هرچه سریع تر به پزشک مراجعه کنید:

-این بار، شــدیدترین ســردرد را گرفتــه اید و در گذشته چنین حالتی را تجربه نکرده بودید.

-این اولین حمله سردرد شماست که خیلی شدید است.

-در عرض چند روز یا چند هفته، ســردرد شدید و شدیدتر می شود.

-یافته های عصبی غیرطبیعی مانند فلج شــدن یا بی حسی قسمتی از بدن داشته باشید.

-تب همراه با ضعف، بی اشتهایی و غیره. داشتن سردرد به همراه تهوع و استفراغ.

-با خم و راست شدن و سرفه، سردرد شما شدیدتر شود.

-ســر درد، شــما را از خواب بیدار کند و یا اینکه سردرد، هنگام برخواستن از خواب بروز نماید.

منبع : ماهنامه کودک
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.