تبیان، دستیار زندگی

علل آفت دهانی و راه های درمان آن

آفت های دهانی یا stomotitis aphtousزخم های کوچک و درد ناک در دهان بوده که باعث اختلال در خوردن و آشامیدن می شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
آفت دهانی، بیماری، سیستم ایمنی بدن، ارث، سیگار، کودکان، تحریک دهان، مواد غذایی، بهداشت دهان، دندانپزشک، دهان، دندان، سلامت، بیماری های دهان و دندان، ماهنامه کودک
آفت های دهانی در دو نوع ساده و پیچیده دسته بندی می شوند که نوع ســاده آن در مدت یک هفته خــود به خود درمان می شــوند و درطول سال می تواند 3 الی 5 بار اتفاق بیافتد و آفت های پیچیده، بیشرت در بیامری های نقص سیستم ایمنی در بدن اتفاق می افتد.

علت بوجود آمدن آفت های دهانی
 معمولا آفت علت هــای مختلف و ناشــناخته ای دارد ولی مهمتریــن عوامل ایجــاد آن عبارتند از: استرس، حساســیت به بعضی وسایل مانند وسایل دنداپزشــکی، حساســیت به بعضی از مواد غذایی مانند مرکبات، گوجه فرنگی، توت فرنگی و انجیر. آفت های پیچیده بیشــتر به علت نقص سیســتم ایمنی در بدن، کمبود عناصری مانند روی، اســید فولیک و یا کمبــود ویتامیــن B12 در بدن اتنفاق می افتد، همچنین بعضی از بیماریهای دســتگاه گوارش، ارث، عوامل هورمونی و سیگار نیز می تواند باعث بوجود آمدن آفت باشد.

پیشگیری
 همانطور که می دانید همیشــه پیشــگیری بهتر از درمان است، پس بهتر اســت برای این که خودمان و یا کودکان دلبندمان دچار آفت نشویم، از راههای زیر استفاده کنیم:

-عــدم اســتفاده از غذاهایی که مــی تواند باعث تحریک دهان و نسج دهانی شود.

-جلوگیری از رفتارهای پر استرس برای کودکان.

- اجتناب از آسیب هایی حتی جزیی به نسج نرم دهان.

-تغذیه با مواد غذایی مکمل کــه بتواند عناصری مانند روی، اسید فولیک و هچنین ویتامین B12 را تامیین کند.

رعایت بهداشت درمان
معمولا آفت های دهانی خود به خود بعد از یک هفته برطرف می شــوند ولی برای کاهش درد و ناراحتی کودکان در هنگام غذا خوردن می توان از درمان های ذیل استفاده کرد:

-مسواک زدن بطور مرتب و رعایت بهداشت

- استفاده از ضد دردهایی مانند استامینوفن و بروفن

- اجتناب از مصرف غذاهای اسیدی، ترش و قندی و پرادویه

- اســتفاده از شربت رقیق شــده دیفن هیدرامین بصورت دهان شویه

نکته
اگر آفت بعد از دو هفته درمان نشــد، و یا علایم آن بعد از 2 یــا 3 روز کاهش پیدا نکــرد و یا همچنین فواصل ایجاد آفت در دهان کوتاه شد و همچنین در مواردی که بعد از پیدایش آفت در دهان وزن کودک کم شــد، حتما باید به دندانپزشــک و یا متخصص تشخیص بیماری های دهان مراجعه شود.

منبع :ماهنامه کودک 
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.