تبیان، دستیار زندگی

رفتار با بچه‌های ایرادگیر!

بعضی از کــودکان طبیعتــا ایرادگیر هســتند. با کمی صبر و حوصلــه و قدری برنامــه ریزی می تــوان حتی ایرادگیرترین کودک را واداشــت تا حداقل قدری از مواد غذایی را در هر وعده غذا امتحان کند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
بچه ایرادگیر، غذا، کودکان، گرسنگی،خانواده، تربیت کودک ، ماهنامه کودک
مجلات خانوادگی، کتابهای آشپزی برای بچه ها، ســایت های اینترنتی و دوستان و آشنایان همه منابع خوبی هستند تا دستورات آشپزی را طبق ذائقه کودکان از آن ها دریافت کنیم. سعی کنید دستوراتی را پیدا کنید که شامل چیزهایی باشند که فرزند شما به آن ها علاقه‌مند است و به خاطر داشته باشید که بهتر است او را در تهیه این غذاها شــرکت دهید. مثال برنامه ریزی برای خرید سبزی‌جات، پختن و چیدن میز غذا به علاقه مند شدن او کمک می نماید. از قدرت تخیل خود برای وادار کردن کودک به خوردن غذاهای سالم استفاده کنید. سبزی جات قطعه قطعه شــده یا خرد شــده را به کیک (مافین) یا پن کیک اضافه کنید. سیب رنده شده گوشت قرمز یا سفید را برای تهیه همبرگر خیلی خوب به هم چسب میدهد. نگذارید غذا و خوردن عامل کشــمکش بین شــما و کودکتان گردد. اگر فرزندتان گاه گاهی غذا نمی خورد حساسیت نشان ندهید و اگر ترجیح می دهد طی یک هفته فقط از یک غذا استفاده کند نگران نشوید.

با تهیه غذای «مخصوص» کودک را جز گروه کودکان بد قلق و ایرادگیر در نیاورید. مطمئن باشید فرزند شما گرسنه نخواهد ماند حتی اگر به غذای اصلی ســفره بی اعتنایی کند و چیز دیگری بخورد. یک تکه نان، یک عدد میوه یا مقداری سیب زمینی کار او را تا میان وعده یا غذای اصلی بعدی راه می اندازد. اجازه ندهید به خاطر غذایی که خودش دوســت ندارد شکایت کند. به او تذکر دهید که نباید با آه و ناله غذا را به کام ســایر افــراد خانواده زهر کند و در ضمن اجازه ندهید تا میان وعده یا غذای اصلی بعدی چیزی بخورد. اگر متوجه شــدید که هیچ یک از این روش ها کارساز نیســت، کسانی هستند که می توانند به شــما کمک کنند. یک متخصص رژیم غذایی کــه تخصص او درباره نیازهای تغذیه ای کودکان می باشد می تواند وضعیت کودک شما را ارزیابی کرده و راه کارهایی را برای رفتار با کودک ایرادگیر شما توصیه نماید.

منبع : ماهنامه کودک
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.