تبیان، دستیار زندگی
یه دارلعباد یزد که در طول تاریخ عالمان فرزانه ای همچ.ن آیات عظام حاج شیخ عبدالکریم حائری موسس حوزه علمیه قم و حاج سید محمد کاظم یزدی صاحب عروة الوثقی را تقدیم نموده است هشتم ماه صفر 1327 در بیت میرزا ابوطالب روشنگری به جام...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شهید والا مقام حضرت آیت الله صدوقی رضوان الله تعالی علیه

دارلعباد یزد که در طول تاریخ عالمان فرزانه ای همچ.ن آیات عظام حاج شیخ عبدالکریم حائری موسس حوزه علمیه قم و حاج سید محمد کاظم یزدی صاحب عروة الوثقی را تقدیم نموده است هشتم ماه صفر 1327 در بیت میرزا ابوطالب روشنگری به جامعه تحویل داد . محمد که در هفت سالگی پدر بزرگوارش را و در نه سالگی مادر بزرگوارش را ازدست داد با الطاف الهی و با کمک پس عمویش میرزا محمد کرمانشاهی در راه تحصیل علم و کمال گام نهاد تا اینده ای در خشان را برای خود رقم زند در سن سیزده سالگی وارد مدرسه عبدالرحیم خان یزد شد و به کسوت مبارک اهل علم درآمد سپس در اصفهان رفاه و با ادامه تحصیلات حوزوی بر زاد و توشه اش افزود
پس از ازدواج با دختر عمویش در سال 1349 روانه شهر جهاد و اجتهاد گردید و در حوزه پر عظمت قم مورد توجه و عنایت حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی قرار گرفت روح بزرگ و حق طلب شهید صدوقی که به ظلم و خفقان حکومت رضاخانی پی برده بود او را به مبارزه فرا خواند و با ورود امام خمینی به صحنه مبارزات وی شکل جدیدی به خود گرفت زمانیکه بهاییان به خریدن خانه های کنار خانه محمد علی باب در شیراز کردند تا بتوانند مرکز تبلیغاتی گسترده ای برای فرقه ضاله خود فراهم اورند ایشان برای در هم شکستن این توطئه خانه مناسب را در ان محله به قیمت گزاف خرید و انرا به حوزه علمیه تبدیل کرد . او میخواست بسوزد و روشنگر باشد سختیها را به جان میخرید تا جانها و تنها را از فقر مادی و معنوی برهاند دیده نشد لحظه ای طلبکارانه در اجتماع حاضر شود و به مشکلی از مشکلات بی توجه باشد . اعلامیه های متعدد وافشاگری های کم نظیر او در مبارزه با مظاهر فساد تمدن غرب کشف حجاب تبدیل تاریخ شمسی به شاهنشاهی و جشنهای مبتذل از فعالیتهای ان پیر روشن ضمیر بود ایشان در حمایت از گروه فدائیان اسلام از هیچ کاری فروگذار نکرد به طوریکه سید عبدالحسین واحدی را که مامورا نبه دنبال او بودند به مدت دو روز در منزل خود پناه دادسرانجام در تیرماه 1360 پس از اقامه نماز جمعه در یک عملیات انتحاری توسط منافقین کور دل که با هیاتی خاص در نماز جمعه حاضرشده بودند بهشهادت رسید و جام شیرین شهادت را نوشید روحش شاد