تبیان، دستیار زندگی
خط قرمز
خط قرمز
خط قرمز
کودکی را در حیفا، کنار یک خانواده یهودی زندگی می‌کردیم. آن خانواده دختر به نام تمره داشت. ما با هم دوست بودیم.
زندگی از آن ماست
زندگی از آن ماست
زندگی از آن ماست
تنها نفرت از گذشته و باور به آن برای شکل‌گیری انقلاب کافی نیست. این عوامل تنها برای شکل‌گیری مرحله اول قیام کافی ست. ما باید آینده نهاد بوده و آن را صمیمانه دوست داشته باشیم تا به یک انقلاب برسیم.
شبی که تساوی معنا نداشت
شبی که تساوی معنا نداشت
شبی که تساوی معنا نداشت
در جای جای ادبیات پایداری، می‌توان رد پای شجاعت و مقاومت را دید. مصداق «کلام عین شمشیر» ، چیدمان کلمات و جملات از چنان قدرت توفنده‌ای برخوردار شده که هر خواننده خواهان شرافت، عزت، و استقلال را به خود جذب می‌کند.
انقلاب سنگ
انقلاب سنگ
انقلاب سنگ
سنگ با نقش بارز شب عنوان سمبل مناقشه در انقلاب عظیم فلسطین با چند وجهی بودن معنی خود فصل جدیدی از تلمیح‌ها را وارد ادبیات پایداری می‌کند.
استوار چون شمشیر
استوار چون شمشیر
استوار چون شمشیر
نقش نمادین کودکان و نوجوانان فلسطینی در خیزش بزرگ علیه رژیم صهیونیستی به عنوان پررنگ‌ترین و مقدس‌ترین حرکت در ادبیات مقاومت و پایداری جای می‌گیرد. به راستی این دلیرمردان کوچک قهرمانان اصلی مقاومت درازمدت فلسطینیان هستند.
بهشت گمشده
بهشت گمشده
بهشت گمشده
سیمون اورتیز در احساسی مشابه با دیگر شاعران مقاومت سرخپوستی، رها از آلودگی نفسانی مهاجمین اروپایی، از نوستالژی بهشت گمشده اش میگوید: