تبیان، دستیار زندگی
کودکان و نوجوانانی که به طور نامعقول از اینترنت استفاده می کنند و به آن معتاد شده اند در معرض افسردگی قرار دارند نه افراد معمولی. یکی از دلایل اصلی افسردگی بی خوابی یا خواب نادرست است...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  - جلسه هشتم

اهداف جلسه:

• آشنایی با آسیب های روانی استفاده طولانی مدت از اینترنت

• آشنایی با راهکار های كاهش آسیب های اجتماعی در فضای مجازی

• آشنایی با مزایای استفاده کم تر از اینترنت

وسایل مورد نیاز:

• کامپیوتر مجهز به اینترنت

• نتیجه گیری تحقیق

مقدمه

کودکان و نوجوانانی که به طور نامعقول از اینترنت استفاده می‌کنند و به آن معتاد شده‌اند در معرض افسردگی قرار دارند نه افراد معمولی. یکی از دلایل اصلی افسردگی بی‌خوابی یا خواب نادرست است؛علاوه بر آن مواردی همچون غذا نخوردن سر وقت، ارتباط نداشتن با مردم به صورت رو در رو، گوشه‌گیری و نبودن در اجتماع، غرق شدن در بازی‌ها و فانتزی‌های دنیای مجازی همگی بر رفتار کودکان و نوجوانان تاثیر می‌گذارد.

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  - جلسه هشتم

استفاده مداوم از اینترنت با افسردگی و انزوای اجتماعی نوجوانان همراه است. هرچه جوانان زمان بیش تری را با اینترنت سر کنند، در مقابل از میزان زمانی که صرف محیط اجتماعی واقعی شان خواهند کرد، کاسته خواهد شد.

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  - جلسه هشتم

مهم ترین آسیب های روانی استفاده طولانی مدت از اینترنت "اعتیاد اینترنتی" و "اختلال روحی"، افسردگی متمرکز، اضطراب اجتماعی، ضعف مهارت مقابله، عزت نفس پایین، کم خودکارآمدی " از آسیب های روانی است.

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  - جلسه هشتم

8-1 راهکار های پیشنهادی برای كاهش آسیب های اجتماعی در فضای مجازی

به منظور پیشگیری و كاهش آسیب های اجتماعی در فضای مجازی راهكارهایی مطرح شده اند كه در صورت اجرای به موقع و مناسب می توانند ثمر بخش واقع شوند:

-  با توجه به اینکه بیشتر استفاده کنندگان از فضای مجازی نوجوانان و جوانان هستند، فرهنگ سازی برای کاهش پیامدهای آن ضروری است. لذا اطلاع رسانی، آموزش نحوه استفاده صحیح از این فناوری می تواند مؤثر واقع گردد.

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  - جلسه هشتم

-  استفاده از ظرفیت هایی چون رسانه های دیداری و شنیداری، روزنامه ها، مجلات، نشریات برای نهادینه شدن فرهنگ سایبری.

-  برگزاری جلسات آموزشی از سوی مدارس امور فرهنگی در شهرستان ها به منظور آشنا نمودن و اطلاع رسانی به والدین در مورد فناوری های جدید به ویژه اینترنت و شبكه های اجتماعی مجازی.

-  برگزاری كلاس های آموزشی در مدارس جهت آگاهی دادن به نوجوانان و جوانان در مورد مزایا و معایب فناوری های جدید و نحوه ی استفاده ی صحیح از آنها.

-  تشویق به شرکت در فعالیت های اجتماعی و تقویت این گونه رفتارها توسط والدین.

-  وضع قوانین سختگیرانه تر جهت برخورد با مجرمان جرایم اینترنتی و اجرایی نمودن این قوانین.

-  آگاهی و هوشیاری بیشتر پلیس سایبری در مورد انواع جدید جرایم رایانه ای و اقدام در جهت نا كارآمد كردن دسیسه های دشمنان در این زمینه.

-  پخش آگهی های آموزنده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رادیو و تلویزیون در جهت افزایش آگاهی خانواده ها در خصوص خطرات ناشی از اینترنت.

-  گذراندن اوقات بیشتری با فرزندان در فضای بیرون از خانه به طوری كه فرزندان از نظر عاطفی، احساس خلأ نكنند و جهت جبران این كمبود به فضای مجازی پناه نبرند.

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  - جلسه هشتم

-  پخش برنامه های كوتاه آموزشی درباره مزایا و معایب اینترنت از زبان ورزشكاران و هنرمندان محبوبی كه عموما جوانان آنها را الگوی خود قرار می دهند.

-  طراحی بازی های رایانه ای به گونه ای كه در آنها انواع خطرات موجود در فضای مجازی و راهكارهایی جهت آشنایی و مقابله با آنها تعبیه شده است.

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  - جلسه هشتم

-  طراحی و تدوین بخشی در كتاب های درسی در ارتباط با آشنایی دانش آموزان با فناوری های جدید، اینترنت و خطرات بالقوه آنها.

-  ساخت و پخش فیلم ها و سریال هایی با موضوع اینترنت و مزایا و معایب آن.

-  استفاده از آموزه های دینی از جمله امر به معروف و نهی از منكر به عنوان نوعی كنترل اجتماعی توسط هر شخص.

-  هنجارسازی های مثبت و ترویج فرهنگ استفاده از اینترنت و فضای مجازی.

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  - جلسه هشتم

8-2 مزایای استفاده کم تر از اینترنت

افرادی که کمتر از اینترنت استفاده می‌کنند ارتباط بیشتر و بهتری با اعضای خانواده دارند و استفاده زیاد از اینترنت با پیوند ضعیف اجتماعی مرتبط است. وابستگی به اینترنت همچنین گسست‌ها و انقطاع‌های شدیدی در زندگی تحصیلی، اجتماعی، مالی و شغلی مشارکت کنندگان ایجاد کرده است. همچنین دانش آموزان و دانشجویان، کاهش چشمگیری در عادات مطالعه، افت نمرات درسی، غیبت در کلاس‌ها ، مشروط شدن و مانند آن دارند و برخی نیز به دلیل دیر خوابیدن ناشی از استفاده از اینترنت، در مدرسه با عدم موفقیت روبه رو شده اند.

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  - جلسه هشتم

تکلیف1: نتایج تجزیه و تحلیل آماری هر سوال  و نتایج کلی تحقیق خود را در یک پاراگراف توضیح دهید و نقاط ضعف و قدرت آن را بیان کنید.

تکلیف2: در پایان با در نظر گرفتن نتایج آماری و نتایج توصیفی پرسش نامه ی خود  و همچنین نتیجه گیری کلی از تحقیق خود، راهکار ها و پیشنهاد های خود را در زمینه ی بهبود نتایج تحقیق بیان کنید.

مطالب مرتبط: 

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  ، جلسه اول 

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  ، جلسه دوم

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  ، جلسه سوم

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  ، جلسه چهارم

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  ، جلسه پنجم 

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  ، جلسه ششم 

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  ، جلسه هفتم 

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  ، جلسه هشتم

تهیه کننده: الهام گارسچی

 تنظیم کننده:محبوبه همت