تبیان، دستیار زندگی
امروزه وسایل ارتباطی بر زندگی انسان ها سایه افکنده است، این وسایل مانند چاقوی دو -لبه¬ای است که می¬تواند نقاط مثبت و منفی داشته باشد. یکی از آسیب های فضای مجازی در این خصوص آسیب پذیر بودن سلامت روانی کودکان و نوجوانان است...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  - جلسه هفتم

اهداف جلسه:

• آشنایی با راه های جلوگیری از استفاده زیاد از اینترنت

• آشنایی با نحوه ی تحلیل هر سوال

• آشنایی با نتیجه گیری توصیفی از هر سوال پرسش نامه

• آشنایی با نتیجه گیری کلی از انجام پژوهش

وسایل مورد نیاز:

• کامپیوتر مجهز به اینترنت

• پرسش نامه

• نمودار میله ای و تحلیل هر سوال

مقدمه

امروزه وسایل ارتباطی بر زندگی انسان ها سایه افکنده است، این وسایل مانند چاقوی دو -لبه‌ای است که می‌تواند نقاط مثبت و منفی داشته باشد. یکی از آسیب های فضای مجازی در این خصوص آسیب پذیر بودن سلامت روانی کودکان و نوجوانان است. با توجه به اینکه شبکه های اجتماعی کودکان و نوجوانان پرتحرک را از جمع های دوستانه خود جدا کرده است، کم کم سر و کله افسردگی اضطراب و عزت نفس نیز در آنها نیز پیدا می شود. کودکان و نوجوانان به دلیل موقعیت سنّی خود تمایل بیشتری به تکنولوژی‌ های مدرن و فضای مجازی دارند و میزان تاثیر پذیری آنها نیز از پدیده های اطراف خود در این سنین بیشتر است.

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  - جلسه هفتم

تنهایی، افسردگی، اضطراب، عزت نفس پایین برخی از مشکلات احتمالی است که کودکان در استفاده بیش از حد از اینترنت بصورت آنلاین با آن مواجه هستند. زمانی که کودک و نوجوانی به اینترنت معتاد شود، انگیزه‌اش برای تعامل با دیگران کم می‌شود که خود اثرات منفی بر ارتباط شخصی و تعاملات اجتماعی او دارد.

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  - جلسه هفتم

"اعتیاد اینترنتی" و "اختلال روحی" ، افسردگی متمرکز، اضطراب اجتماعی، ضعف مهارت مقابله، عزت نفس پایین، کم خودکارآمدی از آسیب های روانی استفاده طولانی مدت از اینترنت است. از آن جایی که هر چیزی از جمله اینترنت می‌تواند به طور بالقوه اعتیاد آور باشد، توصیه کارشناسان این است که بهتر است میانه‌روی را رعایت کنید. یکی از ساده‌ترین راه‌های جلوگیری از بروز این مشکل محدود کردن مدت زمان استفاده از اینترنت است.

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  - جلسه هفتم

7-1 نتیجه گیری توصیفی هر سوال 

با توجه به تجزیه و تحلیل آماری هر سوال در پرسش نامه و با کمک گرفتن از نمودار میله ای که برای هر سوال تهیه شد. برای هر سوال یک نتیجه ی توصیفی بیان می کنیم.

1ـ39 نفر از دانش‌آموزان (یعنی حدود 39 درصد ) اکثر مواقع از اینترنت استفاده می‌کنند.

2ـ29 نفر از دانش‌آموزان (یعنی حدود 29 درصد ) به ندرت توانسته‌اند مدتی طولانی اینترنت خود را خاموش نگه دارند.

3ـ40 نفر از دانش‌آموزان (یعنی حدود 40 درصد ) گاهی اوقات اعضای خانواده را بخاطر آنلاین بودن نادیده گرفته‌اند.

4ـ34 نفر از دانش‌آموزان (یعنی حدود 34 درصد ) اصلا اینترنت را به بودن با خانواده ترجیح نمی-دهند.

5ـ 32نفر از دانش‌آموزان (یعنی حدود 32 درصد ) اصلا از طریق اینترنت با کاربران رابطه ندارند.

6ـ33 نفر از دانش‌آموزان (یعنی حدود 33 درصد ) اظهار داشتند که دیگران اکثر مواقع از آنلاین بودنشان شاکی هستند.

7ـ 28 نفر از دانش‌آموزان (یعنی حدود 28 درصد ) اظهار داشتند اکثرا بخاطر نت نمراتشان افت کرده است.

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  - جلسه هفتم

8ـ33 نفر از دانش‌آموزان (یعنی حدود 33 درصد ) اظهار داشتند اصلا با تلگرام و ... کارهای ضروریشان را چک نمی‌کنند.

9ـ38 نفر از دانش‌آموزان (یعنی حدود 38 درصد ) اظهار داشتند اکثرا عملکرد کاریشان بخاطر نت آسیب دیده است.

10ـ39 نفر از دانش‌آموزان (یعنی حدود 39 درصد ) اظهار داشتند اکثر مواقع موضع تدافعی یا پنهان کاری در برابر سؤال دیگران در رابطه با استفاده از اینترنت دارند.

11ـ27 نفر از دانش‌آموزان (یعنی حدود 27 درصد ) به ندرت افکار آزار دهنده در زندگی را با افکار آرام بخش در نت خنثی می‌کنند.

12ـ24 نفر از دانش‌آموزان (یعنی حدود 24 درصد ) اکثر مواقع توانایی پیش بینی آزمون را در زمان استفاده از اینترنت دارند.

13ـ36 نفر از دانش‌آموزان (یعنی حدود 36 درصد ) همیشه زندگی بدون نت زندگی کسالت آوری است.

14ـ28 نفر از دانش‌آموزان (یعنی حدود 28 درصد ) گاهی اوقات از مزاحمت دیگران در زمان آنلاین بودن عصبانی می‌شوند.

15ـ27 نفر از دانش‌آموزان (یعنی حدود 27 درصد ) به ندرت در حالت آفلاین دچار حواس پرتی می‌شوند.

16ـ33 نفر از دانش‌آموزان (یعنی حدود 33 درصد ) در حالت آنلاین بودن همیشه جمله‌ی «فقط چند دقیقه مانده الان می‌آیم» را تکرار می‌کنند.

17ـ32نفر از دانش‌آموزان (یعنی حدود 32 درصد )به ندرتسعی کرده و موفق شده‌اند که از میزان آنلاین بودن خود بکاهند.

18ـ40نفر از دانش‌آموزان (یعنی حدود 40 درصد )اکثرا میزان آنلاین بودنشان را از دیگران مخفی می‌کنند.

19ـ31 نفر از دانش‌آموزان (یعنی حدود 2/28 درصد ) اصلا آنلاین بودن را به تفریح با دیگران ترجیح نمی‌دهند.

20ـ27نفر از دانش‌آموزان (یعنی حدود 27 درصد )به ندرتدر حالت آفلاین نسبت به حالت آنلاین احساس افسردگی می‌کنند.

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  - جلسه هفتم

7-2 نتیجه گیری کلی 

بیشتر  نوجوانان به خاطر اعتیادی که به اینترنت پیدا کرده اند و ظاهر فریبنده ی سایت ها و فضاهای مجازی بیش از حد از معمول از نت استفاده می کنند.

پس اینترنت برای  دانش آموزان معایب بیشتری نسبت به فوایدش داشته و باعث ایجاد عوامل زیر شده است:

1) اعتیاد دانش آموزان به اینترنت و فضاهای مجازی

2) کمتر شدن روابط خانوادگی و نادیده گرفتن اعضای خانواده

3) شاکی بودن افراد از آنلاین بودن آنها

4) افت کردن نمرات در مدرسه

5) آسیب دیدن عملکرد کاری و درسی آنها به خاطر اینترنت و چت در فضای مجازی

6) احساس داشتن توانایی پیش بینی امور  هنگام استفاده از اینترنت

7) دچار حواس پرتی شدن هنگام آفلاین بودن

8) احساس افسردگی هنگام آفلاین بودن

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  - جلسه هفتم

تکلیف1: با توجه به تجزیه و تحلیل آماری هر سوال در پرسش نامه  خود و با کمک گرفتن از نمودار میله ای که برای هر سوال تهیه کردید. برای هر سوال یک نتیجه ی توصیفی بیان کنید.

تکلیف2: در پایان با در نظر گرفتن نتایج آماری و نتایج توصیفی پرسش نامه ی خود یک نتیجه گیری کلی از تحقیق خود بیان نمایید و آن را در چند سطر به صورت کامل توضیح دهید.

محل بازدید/ اردو/ خرید: _________

منابع مطالعه: برای کسب اطلاعات بیش تر در زمینه مطالب مرتبط این درس فصل نتیجه گیری از کتاب "روش تحقیق" نوشته ی دکتر علی دلاور را مطالعه نمایید.

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  - جلسه هفتم

مطالب مرتبط: 

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  ، جلسه اول 

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  ، جلسه دوم

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  ، جلسه سوم

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  ، جلسه چهارم

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  ، جلسه پنجم 

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  ، جلسه ششم 

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  ، جلسه هفتم 

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  ، جلسه هشتم

تهیه کننده: الهام گارسچی

تنظیم کننده: محبوبه همت