بروز آسیب های نوظهور می تواند زمینه ساز نوع جدیدی از آسیب های اجتماعی و روانی باشد. به همین دلیل، برنامه ریزی برای شناسایی، پیشگیری و كاهش آسیب های نوظهور لازم و ضروری می نماید...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : الهام گارسچی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  - جلسه ششم

 

اهداف جلسه:

 

• آشنایی با روش صحیح استفاده از دنیای مجازی 

• آشنایی با نحوه ی تحلیل پرسش نامه 

• آشنایی با تهیه ی نمودار و تحلیل هر سوال

 

وسایل مورد نیاز: 

 

• کامپیوتر مجهز به اینترنت

• پرسش نامه

• جامعه آماری 

 

مقدمه

 

بروز آسیب های نوظهور می تواند زمینه ساز نوع جدیدی از آسیب های اجتماعی و روانی باشد. به همین دلیل، برنامه ریزی برای شناسایی، پیشگیری و كاهش آسیب های نوظهور لازم و ضروری می نماید. آسیب های نوظهور، آسیب های مرتبط با فناوری های جدید است كه آسیب های ناشی از استفاده از ماهواره، بازی های رایانه ای، تلفن همراه و اینترنت می توانند در این مجموعه قرار گیرد. و همچنین هدف ما از این پژوهش آگاه کردن نوجوانان و کمک کردن به انها بود تا با استفاده از این تحقیق  به آنها نشان دهیم که این شبکه های اجتماعی چه تاثیرات و صدمات بدی را از خود بر روی آنها  به جا می گذارد. 

 

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان - جلسه ششم

 

شاید اگر روش صحیح استفاده از دنیای مجازی و نت را بتوانیم  به نوجوانان بیاموزیم بتوانیم صمیمیت و دلبستگی  را نه تنها در  نوجوانان که اینده سازان این کشورند بلکه به مردم جامعه نیز بیاموزیم و مردم را از خطراتی که  اینترنت می تواند بر روی آنها بگذارد آگاه سازیم.

 

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان - جلسه ششم

 

6-1 تهیه ی نمودار و تحلیل هر سوال

 

با توجه به تحلیل دو سوال اول و تهیه ی نمودار میله

ای آن، سوالات 3 تا 5 را با همین روش تحلیل می کنیم و نمودار آن را رسم کرده و مورد بررسی قرار می دهیم.

 

⁠سؤال 3: چه مدت بخاطر آنلاین ماندن اعضای خانواده‌ی خود را نادیده می‌گیرید؟

Q3

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان - جلسه ششم

 

طبق جدول بالا میانگین جواب‌ها 51/3 می‌باشد.

 

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان - جلسه ششم

 

همانطور که می‌بینید، 40 نفر از دانش‌آموزان (یعنی حدود 40 درصد ) گاهی اوقات اعضای خانواده را بخاطر آنلاین بودن نادیده گرفته‌اند.

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان - جلسه ششم

 

نمودار میله‌ای جواب‌ها نیز به صورت بالا می‌باشد. که طبق آن بیشتر افراد گاهی اوقات خانواده را بخاطر آنلاین بودن نادیده می‌گیرند.

 

سؤال 4: چقدر اینترنت را به بودن با خانواده تان ترجیح می‌دهید؟

Q4

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان - جلسه ششم

 

طبق جدول بالا میانگین جواب‌ها 6/3 می‌باشد. 

 

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان - جلسه ششم

 

همانطور که می‌بینید، 34 نفر از دانش‌آموزان (یعنی حدود 34 درصد ) اصلا اینترنت را به بودن با خانواده ترجیح نمی‌دهند.

 

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان - جلسه ششم

 

نمودار میله‌ای جواب‌ها نیز به صورت بالا می‌باشد. که طبق آن بیشتر افراد اصلا اینترنت را به بودن با خانواده ترجیح نمی‌دهند.

 

سؤال 5: چقدر از طریق اینترنت با سایر کاربران رابطه دارید؟

Q5

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان - جلسه ششم

 

طبق جدول بالا میانگین جواب‌ها 23/3 می‌باشد.

 

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان - جلسه ششم

 

32 نفر از دانش‌آموزان (یعنی حدود 32 درصد ) اصلا از طریق اینترنت با کاربران رابطه ندارند.

 

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان - جلسه ششم

 

نمودار میله‌ای جواب‌ها نیز به صورت بالا می‌باشد. که طبق آن بیشتر افراد اصلا از طریق اینترنت با سایر کاربران رابطه ندارند.

با همین روش باقی سوالات را نیز تجزیه و تحلیل کرده و نتایج آن را بررسی می کنیم.

 

تکلیف1: در این درس با نحوه ی تجزیه و تحلیل سوالات پرسش نامه آشنا شدید، برای پاسخ های داده شده به هر سوال پرسش نامه ی خود یک تجزیه و تحلیل آمادی و یک نمودار میله ای تهیه نمایید. 

 

تکلیف2: روش های تهیه ی نمودار میله ای با توجه به پاسخ های داده شده توسط جامعه ی آماری را بیان کنید.

 

محل بازدید/ اردو/ خرید: _________

منابع مطالعه: برای مطالعه ی  بیش تر در زمینه مطالب مرتبط این درس کتاب "روش تحقیق کاربردی" نوشته ی رمضان حسن زاده را مطالعه نمایید.

 

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان - جلسه ششم

 

 

مطالب مرتبط: 

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  ، جلسه اول 

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  ، جلسه دوم

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  ، جلسه سوم

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  ، جلسه چهارم

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  ، جلسه پنجم 

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  ، جلسه ششم 

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  ، جلسه هفتم 

تاثیرات فضای مجازی بر نوجوانان  ، جلسه هشتم

 

تهیه کننده: الهام گارسچی

تنظیم کننده: محبوبه همت