تبیان، دستیار زندگی

حکم برهنه شدن در سینه زنی

برهنه شدن در سینه زنی به شرط اینکه نامحرم نباشد اشکال دارد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
بخش احکام اسلامی تبیان
برهنه شدن در سینه زنی به شرط اینکه نامحرم نباشد اشکال دارد؟
شایسته است عزاداری به شیوه مرسوم و سنتی که با لباس انجام می گرفته برگزار گردد.

منبع:
سایت آیت الله خامنه ای

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.