تبیان، دستیار زندگی
. حفظ مردم در صحنه انقلاب و دفاع از نظام جمهوری اسلامی، نیازمند تعمیق هر چه بیشتر باورهای دینی و اعتقادی در جامعه است. حجتالاسلام و المسلمین فرجام مدیر اجرایی حوزه علمیه خراسان در گفتگو با مركز خبر حوزههای علمیه، اظهار د...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

با تكیه بر باورهای دینی، انقلاب اسلامی را به دنیا صادر كنیم .

حفظ مردم در صحنه انقلاب و دفاع از نظام جمهوری اسلامی، نیازمند تعمیق هر چه بیشتر باورهای دینی و اعتقادی در جامعه است.

حجتالاسلام و المسلمین فرجام مدیر اجرایی حوزه علمیه خراسان در گفتگو با مركز خبر حوزههای علمیه، اظهار داشت: شكل گیری انقلاب اسلامی متكی بر باورهای دینی مردم بود، كه در این حركت اسلامی، روحانیت نقش محوری را به عهده داشت.

وی افزود: اگر بتوانیم با تكیه بر باورهای مذهبی و اسلامی حكومت دین مدار را به دنیا عرضه كنیم، بهترین توفیق جهت نشر و صدور انقلاب اسلامی خواهد بود.

مدیر اجرایی حوزه علمیه خراسان با تشریح روند حضور روحانیت و نقش آن در پیروزی انقلاب اسلامی، بیان داشت: روحانیت در فرآیند خیزش انقلابی جامعه نقش هدایت كننده و رهبری را به عهده داشت و مردم نیز با تبعیت از آنان به صحنه آمدند، این در حالی است كه در برخی كشورها چون روحانیت نقش محوری را به عهده ندارد، بیگانگان بر آنان تسلط یافتهاند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به دفاع مقدس هشت ساله ملت ایران اشاره نمود و تصریح كرد: به بركت خون شهدا، رهنمودهای مقام معظم رهبری و تلاش مسئولین موقعیت نظام اسلامی از نظر سیاسی تثبیت شده و از بعد علمی و پژوهشی نیز به توفیقات قابل قبولی دست یافتهایم.

حجتالاسلام و المسلمین فرجام، خودكفایی در عرصه علم و فنآوری و پرهیز از اختلاف و دوری از ترویج مظاهر سطحی در امور مذهبی را از عوامل موفقیت نظام اسلامی و خنثی كردن ترفندهای دشمن برشمرده و افزود: با توجه به شرایط خاص و نیز پیچیدگیهای سیاسی حاكم بر جهان و وجود توطئههای دشمنان علیه جمهوری اسلامی، اولویت تمام اركان نظام باید نگاه به آینده باشد و براین اساس برنامه ریزی نمایند.

مدیر اجرایی حوزه علمیه خراسان با تاكید بر لزوم حفظ وحدت اسلامی تصریح كرد: انقلاب ما انقلابی اسلامی و مبتنی بر آموزهها و معارف قرآنی بود و اگر ما این انقلاب را آنگونه كه هست به جهانیان معرفی كنیم، همه آزادیخواهان جهان آن را الگوی خود قرار خواهند داد.