تبیان، دستیار زندگی
مدیر كل امور زنان و خانواده وزارت آموزش وپرورش، گفت: مدیریت خانواده بهترین الگوی مدیریتی برای نهادها و سازمان هاست...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مدیریت خانواده بهترین الگوی مدیریتی برای نهادها و سازمان هاست

مدیر كل امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش، گفت: مدیریت خانواده بهترین الگوی مدیریتی برای نهادها و سازمان هاست.

زینب شاه مرادی - مرکز یادگیری تبیان

مدیریت خانواده بهترین الگوی مدیریتی برای نهادها و سازمان هاست

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، عصر دیروز مهناز احمدی در نشست مشترك اعضای شورای معاونان و مدیران كل آموزش و پرورش استان های كشور در اردوگاه شهید باهنرتهران، اظهاركرد:  الگوی خانواده در كشور بهترین الگو برای مدیریت در بخش های مختلف اداری است.

وی افزود: اگر همه اعضای خانواده با یكدلی و اعتمادی كه به یكدیگر دارند با هم همكاری كنند با كمترین مشكل روبه رو خواهند بود، بنابراین باید از این نوع مدیریت برای اداره آموزش وپرورش الگوبرداری كنیم، زیرا عدم حضور نقش مادرانه در مدیریت های مختلف، نهادها را با مشكل مواجه می كند.

احمدی گفت: خانواده متعالی و ایده آن خانواده ای است كه پدر، مادر و فرزندان با مشاركت مسائل خانواده راحل وفصل كنند.

وی بر بکارگیری زنان در سطوح مختلف مدیریتی تاکید و ادامه داد: برای سیاستگزاری های صحیح باید همه اعضای مجموعه با استفاده از تمام توان خود به حل چالش ها بپردازند، بنابراین با توجه به جمعیت زنان در آموزش و پرورش برای رفع مشکلات باید از توانمندی های بانوان استفاده کرد.

منبع: پایگاه جامع اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش