تبیان، دستیار زندگی
تعداد تماشاگر زمان بازی تیم 1 تیم 2 محل بازی نتیجه نام داوران 15 هزار نفر 8/7/82 ذوب آهن رجب زاده (47 و 70) استقلال تهران نوازی(60) فولاد شهر اصفهان 1-2 جلال مرادی- كریمی ساعی 3 هزار نفر 8/7/82 سایپا یوسفی (49) پاس بیاتی نی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نتایج هفته پنجم لیگ برتر ایران

تعداد تماشاگر

زمان بازی

تیم 1

تیم 2

محل بازی

نتیجه

نام داوران

15 هزار نفر

8/7/82

ذوب آهن

رجب زاده

(47 و 70)

استقلال تهران

نوازی(60)

فولاد شهر اصفهان

1-2

جلال مرادی- كریمی

ساعی

3 هزار نفر

8/7/82

سایپا

یوسفی (49)

پاس

بیاتی نیا(8 و82)

آقایی (47)

شیرودی تهران

3-1

بخشی - جعفری-

شهری زادگان

2 هزار نفر

8/7/82

برق شیراز

عباسفرد(12 و 85)

شموشك نوشهر

پاك نیت(70)

حافظیه شیراز

1-2

تركی- حیدری- سخندا

13 هزار نفر

8/7/82

پگاه گیلان

فجر سپاسی شیراز

عضدی رشت

0-0

ممبینی- بك پور

خواجه كولكی

6 هزار نفر

8/7/82

فولاد اهواز

مبعلی(55 و84)

استقلال اهواز

خلیفه اصل(74و45)

تختی اهواز

2-2

خسروی- فلاح

نظری

2 هزار نفر

8/7/82

ابومسلم مشهد

مظاهری(83)

پیكان تهران

تختی مشهد

0-1

افشاریان- فروغی

خانبان

40 هزار نفر

8/7/82

پرسپولیس

جباری (33)

سلمانی(52)

عیسی(73)

سپاهان اصفهان

طالب نسب(39)

بزیك(40 و 48)

آزادی تهران

3-3

مسعود مرادی – نجاتی