سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
. سومین نشست از سلسلهنشست‌های «حجاب، مسؤولیت‌ها و اختیارات دولت اسلامی» با عنوان «نقد ادلهالزام حکومتی حجاب» پنج‌شنبه، پنجم بهمن ماه در پژوهشگاه علوم و فرهنگاسلامی قم برگزار شد. سومیننشست تخصصی هم‌اندیشی «حجاب، مسؤ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ادله الزام حکومتی حجاب نقد شد .

سومین نشست از سلسلهنشست‌های «حجاب، مسؤولیت‌ها و اختیارات دولت اسلامی» با عنوان «نقد ادلهالزام حکومتی حجاب» پنج‌شنبه، پنجم بهمن ماه در پژوهشگاه علوم و فرهنگاسلامی قم برگزار شد.

سومیننشست تخصصی هم‌اندیشی «حجاب، مسؤولیت‌ها و اختیارات دولت اسلامی» از سویپژوهشکده فقه و حقوق پنجم بهمن‌‌ماه در سالن کنفرانس پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی برگزار شد.
در این نشست حجت‌الاسلام سید محمدعلی ایازی،قرآن پژوه حوزه علمیه قم به نقد ادله الزام حکومتی حجاب پرداخت و گفت: هیچیک از فقیهان در اصل مسأله حجاب تردید نکرده‌اند و در زمان رضاشاه نخستینتشکیک در مسأله حجاب مطرح شد.
وی افزود: هیچ یک از فقیهان قائل بهالزام حکومتی حجاب نبودند و در زمان پیامبر (ص) نیز الزامی برای رعایتحجاب نبود و حتی کنیزکان از رعایت حجاب منع می‌شدند.
کارشناس علوماسلامی مهمترین آیه اثبات حجاب را آیه 34 سوره نور خواند و گفت: این آیهبا تأکید بر مسأله نگاه بیان می‌کند که اگر مسأله حجاب حل شود، ولینگاه‌ها فاسد باشد، مفاسد اجتماعی باقی خواهند ماند.
حجت‌الاسلام ایازیبا اشاره به ادله قائلین به الزام حکومتی حجاب پس از پیروزی انقلاب اسلامیاظهار داشت: نخستین دلیل آنان سیره عقلا بر جلوگیری از اختلال نظام واستیفای مصالح است و از آنجا که عدم رعایت حجاب موجب اختلال در نظاماجتماعی است، الزام حکومتی آن توجیه می‌شود.
این استاد حوزه و دانشگاهگفت: شریعت به رعایت کامل حجاب و پوشاندن حتی یک تار مو امر کرده است درحالی که درآمدن یک تار مو در سیره عقلا موجب اختلال در نظام اجتماعی وتضعیف بنیان خانواده نیست. از سویی عقلا برای استیفای مسایل خود همیشه ازراه الزام وارد نمی‌شوند. از طرفی چنین سیره‌ای در زمان امامان (ع) وجودنداشته است که عدم ردع آن از سوی امام معصوم (ع) دال بر جواز آن باشد.
ویاطلاقات ادله احکام فردی و اجتماعی دین بر اجرا را دلیل دوم قائلین بهالزام حکومتی حجاب دانست و گفت: آنان معتقدند غرض خداوند از نزول احکامشرعی، عملی شدن در جامعه است. این سخن شایسته‌ای است؛ اما خداوند امر بهالزام جامعه به انجام احکام الهی نمی‌کند اگر چه می‌خواهد مکلفین بهتکالیف شرعی عمل کنند.
حجت‌الاسلام ایازی افزود: دلیل سوم قائلین بهالزام حکومتی حجاب، ادله نهی از منکر است. آنان معتقدند از آنجا که یکی ازمراتب نهی از منکر، نهی عملی است، می‌توان حکومت را ملزم به اجرای حجاب درجامعه کرد در حالی که فقیهان در نهی از منکر عملی تشکیک و برخی آن را ردکرده‌اند.
کارشناس علوم اسلامی اظهار داشت: منکر به معنای چیزی است کهایجاد اضطراب می‌کند و اکثر مصادیق منکر در روایات درباره حقوق عامه جامعهاست در حالیکه حجاب از امور فردی است.
استاد حوزه و دانشگاه دلیل چهارممدعیان الزام حکومتی حجاب را ادله وارده در موارد گوناگون در تعزیرات خاصخواند و افزود: از آنجا که امیرالمؤمنین (ع) در گناهانی  خاص متخلفان راتعزیر کرده‌اند، از این روایات می‌خواهند برای الزام حکومتی حجاب استفادهکنند در حالی که این ادله با این مفاهیم چنین اطلاقی را ندارد و از سوییاین روایات ناظر بر حقوق اجتماعی است و از محل بحث خارج است.
حجت‌الاسلام ایازی اطلاقات تعزیر و حدود را از دیگر دلایل الزام حکومتی حجاب برشمرد و اطلاق این تعلیل ها را رد کرد.
وی افزود: اختیار ولی فقیه بر مجازات متخلفان توجیهی برای الزام حکومتی حجاب نیست، زیرا محدوده نفوذ ولایت او در امور اجتماعی است.
اینکارشناس علوم اسلامی اصل فقهی «کل من خالف الشرع فعلیه حد او تعزیر» را ازدیگر ادله قائلین به الزام حکومتی حجاب خواند و گفت: این دلیل، شهرتی دربین فقها ندارد و در صورت قبول شهرت، شهرت آن مدرکی است و از طرفی این اصلناظر بر حقوق عامه جامعه است.
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین