تبیان، دستیار زندگی
ود مدیر كل سازمان تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی خواستار فرهنگ سازی درست در زمینه عزاداری شد و ابراز داشت: دشمنان به خصوص صهیونیست اقدام به ایجاد تحریف و انحراف تشدیدی در اعتقادات دینی و مذهبی مردم کرده اند. حجت...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حضور علما در هیأت های مذهبی باعث موفقیت آن ها می شود

مدیر كل سازمان تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی خواستار فرهنگ سازی درست در زمینه عزاداری شد و ابراز داشت: دشمنان به خصوص صهیونیست اقدام به ایجاد تحریف و انحراف تشدیدی در اعتقادات دینی و مذهبی مردم کرده اند.
حجت الاسلام جدید بناب،  مدیر كل سازمان تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقیدر گفت و گو با خبرنگار رسا در تبریز، با بیان این که هم اکنون در استانآذربایجان شرقی حدود 1400 هیأت حسینی دارای کد شناسایی در حال فعالیت است،اظهار داشت: از این تعداد 1200 هیأت مربوط شهرستان هاست که سال جاری درقالب طرح فجر آفرینان عاشورایی به هر کدام از هیئت های حسینی مبلغ یكمیلیون و 800 هزار ریال کمک هزینه اهدا شده است.
وی بر اطلاع رسانی وفرهنگ سازی صحیح در شیوه عزاداری تاکید کرد و افزود: دشمنان به خصوصصهیونیست اقدام به تحریف و انحرافات شدیدی در اعتقادات دینی و مذهبی مردمکرده اند که متاسفانه در بعضی از جاها موفق بوده اند.
مدیر کلتبلیغات اسلامی استان در ادامه به ستاد نظارت بر هیأت  های حسینی اشارهکرد و افزود: در جلسات این ستاد، رسیدگی به ساعات عزاداری دستجات عزاداریکه بیشتر هیأت حسینی نبوده و بعد از پایان دهه اول محرم تعطیل می شوند،مورد تاکید قرار گرفته است، همچنین در جلسه توجیهی  و مشترک مسئولان هیأتهای حسینی با نیروی انتظامی که طی روزهای آینده برگزار می شود، آسیب شناسیهیأت ها و تبیین مواردی در خصوص عزاداری در معابر و خیابان ها تذکر دادهخواهد شد.
جدید بناب با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مداحاندر استان گفت: باید در طول سال، دوره های آموزشی خاصی برای مداحان ارایهشود تا جلوی بعضی از غلو گویی ها را گرفته و مسایل دقیق و روشن تاریخیتبیین شود.
وی با ابراز تاسف از اینکه در برخی از هیأت های عزاداریاز واعظ برجسته و سخنرانی علما استفاده نمی شود، گفت: این مساله درشهرستان ها کمتر به چشم می خورد، اما تاریخ نشان داده هر گاه در راسهیاتی، عالمی بزرگوار و واعظی برجسته بوده، آن هیأت با موفقیت چشمگیر ومقبولیت عام برخوردار شده است.