تبیان، دستیار زندگی

حکم اعضای قطع شده

اگر انگشت دست قطع شود آیا برای دفن نیاز به غسل می باشد؟ اگر عضو از بدن قطع شود نیاز به غسل و کفن دارد ؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اعضای قطع شده
آیت الله خامنه ای: اگر دارای استخوان باشد بنابر احتیاط باید غسل (سه مرتبه) داده و بعد از آن که در پارچه ای پیچانده شد دفن شود. و غسل مس میت برای لمس ان واجب نیست.

آیت الله وحید خراسانی : بنابر احتیاط واجب غسل داده شود حنوط شود و در پارچه ای پیچیده شود و دفن گردد
سوال دوم : موارد آن مختلف است اگر در آن استخوان نباشد بنابراحتیاط واجب در پارچه ای پیچیده شود ودفن گردد

آیت الله مکارم شیرازی : کافی است آن را بشویند و در پارچه ای بپیچند و دفن کنند.

آیت الله سیستانی :در پارچه ای بپیچند ودفن کنند .


منبع:
استفتاء‌از سایت مراجع عظام 
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.