تبیان، دستیار زندگی
. رییس مركز تحقیقات مجمع جهانی تقریبمذاهب قم گفت: تنها راه ایجاد وحدت در میان شیعه و سنی، كاهش اختلافات وتاكید بر مشتركات از طریق گفت و گوی علمی است. حجت‌الاسلام "احمد مبلغی" روز دوشنبه درگفت و گو با ایرنا افزود: درمیان مبا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رییس مجمع تقریب مذاهب قم : گفت‌وگوی علمی تنها راه ‌دستیابی به ‌وحدت درجهان‌اسلام ‌است .

رییس مركز تحقیقات مجمع جهانی تقریبمذاهب قم گفت: تنها راه ایجاد وحدت در میان شیعه و سنی، كاهش اختلافات وتاكید بر مشتركات از طریق گفت و گوی علمی است.

حجت‌الاسلام "احمد مبلغی" روز دوشنبه درگفت و گو با ایرنا افزود: درمیان مبانی فكری شیعه و سنی، نقاط مشتركبسیاری وجود دارد كه مسایل اختلافی، در مقایسه باآن حجم كوچكی را به خوداختصاص می‌دهد.

وی ادامه داد: مشتركات شیعه و سنی از جایگاه اساسی و تاثیرگذارتری نسبت به موارد اختلاف برخوردارند.

وی خاطرنشان كرد:امروز بیش از هرزمانی،شیعه وسنی باید به وحدت به‌عنوان اصل انكارناپذیر امت اسلامی نگاه كرده وبرای دستیابی به آن تلاش كنند.

وی خاطرنشان كرد: تلاش برای تحمیل نظراتبه یكدیگر بدترین راه در این زمینه است، زیرااعتقاد را نمی‌توان بااستفاده از این روش‌ها از بین برد.

مبلغی یادآور شد: این اختلافات صرفا بایددر چارچوب بحث علمی و به دور از تعصب كارشناسان و علمای دینی پیگیری شده واز بروز عوامل تنش زا جلوگیری شود.

وی خاطرنشان كرد: در مواردی كه گفت وگونیز تاثیر عملی خود را از دست داده باشد، تنها باید به سوی پررنگ كردنمشتركات و اساس دین حركت كرد.

وی گفت: هم اكنون علمای اسلامی وتوده‌های مردم مسلمان به سمت وحدت به راه افتاده‌اند و در این میان تنهاگروه‌های تفرقه‌انگیز به دنبال گسترش اختلافات می‌باشند.

وی اضافه كرد: در این شرایط دشمن بیش ازهرزمانی به دنبال بزرگ نمایی اختلافات عقیدتی میان شیعه و سنی است و دراین راستا باید فعالیت‌های علمای دینی برای تقریب هرچه بیشتر مذاهب اسلامیافزایش یابد.

وی یادآورشد: حتی در مساله غدیر نیز میانشیعه و سنی مشتركاتی وجود دارد كه باید بر آن پافشاری كرد و رفع اختلافاترا تنها در مباحث علمی دنبال كنیم.