تبیان، دستیار زندگی
. حضرت آیت الله خامنه ایرهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار شرکت کنندگان در هم اندیشی علمای اهلتسنن و تشیع و دومین همایش بزرگداشت ابن میثم بحرانی، تصریح کردند: وحدتدنیای اسلام، هدفی اعلی و دست یافتنی است. بهگزارش خبرگز...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رهبر معظم انقلاب اسلامی : وحدت جهان اسلام، هدفی اعلی و دست یافتنی است .

حضرت آیت الله خامنه ایرهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار شرکت کنندگان در هم اندیشی علمای اهلتسنن و تشیع و دومین همایش بزرگداشت ابن میثم بحرانی، تصریح کردند: وحدتدنیای اسلام، هدفی اعلی و دست یافتنی است.
بهگزارش خبرگزاری رسا،حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دردیدار شرکت کنندگان در هم اندیشی علمای اهل تسنن و تشیع و دومین همایشبزرگداشت ابن میثم بحرانی، تصریح کردند: وحدت دنیای اسلام، هدفی اعلی ودست یافتنی است و علما باید در این زمینه به وظیفه سنگین خود عمل کنند.
 حضرتآیت الله خامنه ای هوشیاری علما و ارشاد مردم، گرفتار نشدن در دام وسوسهدشمن و کمک دولتهای اسلامی را زمینه ساز وحدت دنیای اسلام ارزیابی وخاطرنشان کردند: اگر این وحدت تحقق یابد پشتیبان دولتهای اسلامی خواهد بودو این دولتها دیگر مجبور نخواهند شد به دلیل ترس و ضعف خود به دامن انگلیسو امریکا پناه ببرند.
رهبر انقلاب اسلامی وجود اختلاف را در عقاید وفرقه ها امری طبیعی دانستند و افزودند: در دوران معاصر، استعمار ازجهالتها، تعصبها و کج فهمی ها برای ایجاد اختلافات حداکثر استفاده را کردو پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، این حرکت استعماری شدت گرفت.
حضرت آیت الله خامنه ای انگلیس را به دلیل سابقه حضور در منطقه در ایجاداختلاف میان صفوف مسلمانان متبحر توصیف کردند و افزودند: برجستگان مبارزهبا استعمار از جمله امام خمینی ، سیدجمال الدین اسدآبادی – شیخ محمد عبدهو شرف الدین عاملی بر وحدت امت اسلامی تأکید بسیار و تلاش کردند اختلافات،به حربه ای علیه دنیای اسلام تبدیل نشود.
حضرت آیت الله خامنه ای به تلاش اختلاف افکنان و جبهه استکبار در عراق،افغانستان، پاکستان و لبنان اشاره و تأکید کردند: کسانی که درصدد ایجاداختلاف هستند نه شیعه هستند و نه سنی.
رهبرانقلاب اسلامی در همین زمینه خاطر نشان کردند: دستگاههای اطلاعاتی امریکاو اسرائیل با ایجاد اختلاف و تحریک عناصر تندرو نقش اساسی در ناامنی عراقبرعهده دارند و نا امن ترین مناطق عراق، محلهایی است که نظامیان آمریکاییدر آنجا حضور دارند.
ایشان به ترفند دشمنان علیه انقلاب اسلامی ایران اشاره و تصریح کردند: باپیروزی انقلاب در ایران، امریکا برنامه جدیدی طراحی کرد تا انقلاب اسلامیایران را انقلاب شیعی وانمود کند در حالی که انقلاب ما، انقلاب اسلامی وانقلاب قرآن است که افتخارش برافراشتن پرچم ارزشهای اسلامی توحید و معرفیاحکام الهی و ارزش معنوی اسلام است و موفق نیز بوده است.
حضرت آیت الله خامنه ای ریشه دشمنی با انقلاب اسلامی ایران را همین موفقیتارزیابی کردند و افزودند: اگر انقلاب ایران از دنیای اسلام، فلسطین،افغانستان و لبنان و هر مسلمانی که برای اسلام حرکت می کند حمایت و دفاعنمی کرد، دشمنان هم با ایران کاری نداشتند.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: با وجود همه این دشمنی ها، انقلاب اسلامیایران روح غرور و افتخار به اسلام را در مسلمانها زنده کرد و امروز بیداریو عزت امت اسلامی در مقابل شکست دشمن آشکارتر شده است.
حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به شخصیت علمیعلامه ابن میثم بحرانی، ایشان را فقیه و متکلمی بزرگ برشمردند که شرح اوبر نهج البلاغه از بهترین شرح هاست .
در آغاز این دیدار حجت الاسلام و المسلمین محمدی عراقی رئیس سازمان فرهنگو ارتباطات اسلامی به هم اندیشی علما و فرهیختگان شیعه و سنی برای تحكیموحدت و همبستگی اسلامی اشاره كرد و درباره دومین همایش بزرگداشت علامه ابنمیثم بحرانی در ایران گفت: این همایش با هدف احیای میراث و هویت اسلامیبرگزار و از میان مقاله های ارسالی، هفتاد مقاله انتخاب و در كمیسیونهایمختلف بررسی می شود. در این دیدار چند تن از علمای اهل سنت و شیعه كشورهایاسلامی درباره همبستگی اسلامی و ضرورت هوشیاری علما و روشنفكران جهاناسلام سخنانی ایراد كردند