تبیان، دستیار زندگی
شد   موسسه تحقیقاتی اسراء در راستای ترویج فرهنگ قرآنی در حوزه تفسیر قرآن در سال جاری مقدمات تجدید چاپ آثار تفسیری آیت الله جوادی آملی را فراهم كرد . به گزارش ایرنا، موسسه تحقیقاتی اسراء در سال جاری مقدمات تجدید چاپ تفس...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مقدمات تجدید چاپ آثار تفسیری آیت الله جوادی آملی فراهم شد

موسسه تحقیقاتی اسراء در راستای ترویج فرهنگ قرآنی در حوزه تفسیر قرآن در سال جاری مقدمات تجدید چاپ آثار تفسیری آیت الله جوادی آملی را فراهم كرد .

به گزارش ایرنا، موسسه تحقیقاتی اسراء در سال جاری مقدمات تجدید چاپ تفسیر موضوعی جلد یك، دو، سه، هشت،‪ ۱۰ ،۹و شانزده از مجموعه تفسیری آیت الله جوادی آملی را فراهم كرده است.

این موسسه از ابتدای سال‪ ۸۵كتاب‌های "زن در آیینه جلال و جمال" چاپ یازدهم در‪ ۴۰۰صفحه، "حكمت عبادات" چاپ نهم در‪ ۳۹۲صفحه، "حماسه و عرفان" چاپ هشتم در‪ ۴۲۴صفحه، "رازهای نماز"، چاپ پنجم در‪ ۲۱۶صفحه، "تفسیر موضوعی" جلد‪ ۱۰چاپ پنجم در‪ ۳۸۲صفحه، "تفسیر موضوعی" جلد‪ ۹چاپ پنجم در‪ ۴۳۲صفحه، "تفسیر موضوعی" چاپ دوم در‪ ۴۴۸صفحه، "حق و تكلیف" چاپ دوم در‪ ۳۷۲با شمارگان‪ ۵۰۰۰نسخه تجدید چاپ كرده است.

موسسه تحقیقاتی اسراء از سال‪ ۷۲تحت نظارت آیت‌الله جوادی آملی با هدف ترویج فرهنگ قرآنی فعالیت خود را آغاز كرده و در نظر دارد سالانه یك جلد تفسیر ترتیبی قرآن را منتشر كند.

در حوزه تفسیر موضوعی نیز این موسسه تاكنون‪ ۲۰مجلد قرآنی را كه‪۱۷ جلد از آن با موضوعاتی چون سیره پیامبران در قرآن، مبادی اخلاق در قرآن، فطرت در قرآن، حیات حقیقی در قرآن، هدایت در قرآن، قرآن در قرآن، جامعه در قرآن و ... بود، منتشر و روانه بازار كرده است.