تبیان، دستیار زندگی
رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: ۵۲۴ کودکی که به سن تحصیل رسیده بودند را به سیستم آموزش کشور بازگرداندیم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران:

جعبه کفش؛ نماد کمک های مردمی به دانش آموزان نیازمند است

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: ۵۲۴ کودکی که به سن تحصیل رسیده بودند را به سیستم آموزش کشور بازگرداندیم.

هومن بهلولی

دکتر صلاحی

به گزارش تبیان، محمود صلاحی در نشست خبری جشنواره جعبه کفش با اشاره به سومین سال برگزاری این جشنواره اظهار کرد: ۱۲۸ کودک را در شهرستان ابراهیم آباد به سیستم آموزش کشور بازگرداندیم و هزینه های تحصیل آنها را پرداخت کردیم.

وی ادامه داد: رسانه ها باید این طرح را به عنوان طرح کشوری معرفی کنند تا تمام شهرداری ها و استانهای کشور با معیار قراردادن تهران، مشابه آن را برگزار کنند.

افزود: طرح جعبه کفش یک نماد و عنوان کلی است؛ چیزی که اهمیت دارد کمک مردم به دانش آموزان بی بضاعت است. هر کسی تا هر اندازه ای که بتواند چیزی را درون این جعبه ها قرار می دهد.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تأکید کرد: درب های این جعبه ها پوشیده شده تا معلوم نباشد هر کسی چقدر کمک کرده است. ما ۱۵ هزار جعبه کفش به اندازه ۱۵ هزار بی بضاعت کمیته امداد ایجاد کرده ایم تا به این بچه ها برای شروع سال تحصیلی کمک شود.