تبیان، دستیار زندگی

گویا کفار از ما مسلمان‌ترند!

در سوئیس، بانک‌ها ماهیانه یک درصد جهت حق نگهدارى پول از مشتری می‌گیرد، ولی سود بانکی از وام گیرنده‌ها نمی‌گیرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
بانکداری بدون ربا
در سوئیس، بانک‌ها ماهیانه یک درصد جهت حق نگهدارى پول از مشتری می‌گیرد، ولی سود بانکی از وام گیرنده‌ها نمی‌گیرد.
در بانک‌های ایران ماهیانه سودى حدود ٢٠ درصد به سپرده ثروتمندان اضافه می‌كند، در عوض ٢٨ درصد بهره از وام گیرندگان (افراد محتاج) می‌گیرد.
یعنی در ایران اسلامی، از محتاج می‌گیرند و به غنى می‌دهند، ولى در سوئیس از غنى می‌گیرند و به محتاج می‌دهند.
گویا كفّار از ما مسلمان ترند ...