تبیان، دستیار زندگی

جانشین پلیس آگاهی ناجا عنوان کرد

استرداد اموال مسروقه به مالباخته، تکمیل کننده چرخه مبارزه با سرقت

جانشین پلیس آگاهی ناجا "سرقت" را از مهم ترین و بیشترین جرایم ارجاعی به این پلیس بر شمرد و گفت: استرداد اموال مسروقه به مالباخته فرایند و چرخه مبارزه با سرقت را تکمیل می کند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
سردار مسعود منفرد